Fundacja rodzinna w Polsce –

nowe narzędzie prawne dla zabezpieczenia majątku i interesu rodziny.

Start date:
27.04.2023
End date:
27.04.2023

1 700 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
27 april 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Fundacja rodzinna w Polsce - etap tworzenia, funkcjonowania, majątek

Daria Leszczyk, Adwokat w GWLaw

1.    Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim  systemie prawnym - jakie są jej cele?
2.    Poszczególne etapy założenia fundacji rodzinnej
3.    Dozwolony zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację 
4.    Majątek oraz spis majątku w fundacji rodzinnej 
            a.    Jakie aktywa  i kto można wnieść do fundacji rodzinnej?
            b.    Czy fundator poza funduszem założycielskim może wnieść inne mienie do fundacji?
            c.    Spis majątku fundacji rodzinnej.
5.    Czy fundacja rodzinna jest na zawsze?
6.    Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min
 

10:40

Przerwa

10:50

Fundator w fundacji rodzinnej. Zachowek.

Luiza Kwaśnicka, Radca prawny w GWLaw, wcześniej przez ponad 10 lat Notariusz

1.    Fundator w fundacji rodzinnej 
              a.    Kto może być fundatorem?
              b.    Prawa i obowiązki fundatora
              c.    Rola fundatora
2.    Fundacja rodzinna a zachowek
3.    Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.
 

11:20

Przerwa

11:30

Statut, beneficjenci i organy fundacji rodzinnej

dr Rafał Trzeciakowski, Radca prawny w GWLaw, dr nauk prawnych

1.    Statut fundacji rodzinnej
              a.    Kto i kiedy uchwala statut fundacji rodzinnej?
              b.    Elementy obligatoryjne a fakultatywne statutu fundacji rodzinnej
              c.    Kiedy i kto może zmienić statut fundacji rodzinnej?
2.    Beneficjenci fundacji rodzinnej 
              a.    Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?
              b.    Uprawnienia i obowiązki beneficjentów fundacji rodzinnej.
3.    Organy fundacji rodzinnej 
              a.    Zarząd fundacji rodzinnej i jego zadania
              b.    Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej
              c.    Rada nadzorcza fundacji rodzinnej
4.    Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.
 

13:10

Przerwa

13:40

Audyt i odpowiedzialność cywilnoprawna w fundacji rodzinnej

Agnieszka Mitręga, Radca prawny, wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia

1.    Jaka jest rola procesu audytu w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej?
2.    Czy audyt fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?
3.    Kto przeprowadza audyt fundacji rodzinnej?
4.    Kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za działania fundacji rodzinnej?
5.    Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.
 

14:30

Przerwa

14:40

Opodatkowanie w fundacji rodzinnej

Urszula Ogorzałek, Doradca podatkowy w GWLaw

1.    Zwolnienie podmiotowe w CIT
             a.    W szczególności wniesienie aktywów
             b.    Prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w ustawie
2.    Czynności opodatkowane CIT
             a.    Wypłata świadczeń,
             b.    Likwidacja fundacji rodzinnej
             c.    Prowadzenie działalności wykraczającej poza dopuszczalny zakres.
             d.    Podatek od przychodów z budynków
3.    Czynności opodatkowane PIT
             a.    Wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów zwolnionych z PIT
             b.    Wypłata na rzecz pozostałych beneficjentów
4.    Fundacja rodzinna a:
             a.    Podatek VAT
             b.    Podatek Akcyzowy
             c.    Podatki lokalne
             d.    Prawo celne
5.    Fundacja rodzinna jako wehikuł inwestycyjny
6.    Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
7.    Q&A, analiza przypadku ok. 10 min.
 

15:30

Zakończenie