Wpływ czynników ESG na finanse przedsiębiorstwa – czynniki niefinansowe ESG w praktyce.

Start date:
31.05.2023
End date:
31.05.2023

Description

Krajobraz ESG ewoluuje – czy jesteś na to przygotowany?

Wraz  z ciągłym rozwojem przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju, zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi ujawniania informacji oraz zmieniającymi się priorytetami i oczekiwaniami, przewidywanie co dalej z ESG stało się priorytetem. Jest to doskonała okazja do zbudowania bardziej zrównoważonego biznesu i kluczowy wyróżnik w celu zwiększenia konkurencyjności i zaufania interesariuszy firmy.

Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie stało się czymś więcej niż odpowiedzialnością a raportowanie nigdy nie było ważniejsze. Zbieranie i raportowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju to trudny obszar do poruszania się. Firmy odczuwają presję ze strony inwestorów, pracowników, konsumentów i społeczeństwa, którzy domagają się danych i ich raportowania. Nasze jednodniowe szkolenie skupi się na najlepszych praktykach, aby sprostać wyzwaniom regulacyjnym raportowania ESG.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:
•    wyzwań jakie niesie za sobą zrównoważona transformacja;
•    dobrych praktyk w raportowaniu pozafinansowym organizacji, zgodne z założeniami CSRD, taksonomii UE oraz międzynarodowymi standardami raportowania GRI i ESRS?
•    istotności danych syntetycznych i analitycznych w raportowaniu ESG?
•    zasady istotności (ESRS) versus oceny wpływu na otoczenie (GRI)?
•    obliczania i świadomego zarządzania śladem węglowym?
•    metod obliczania śladu węglowego przedsiębiorstwa w zakresie 1, 2 i 3 zgodnie z protokołem GHG i ISO 14064 oraz zarządzania śladem węglowym w czasie.
•    stosowania metod i narzędzia wykorzystywanych do prowadzenia zrównoważonego biznesu, w gospodarce o obiegu zamkniętym, również w obszarach takich jak marketing, zarządzanie ludźmi, strategia CSR oraz raportowanie ESG. 
•    planowania i wdrażania zmian w przedsiębiorstwach lub organizacjach, wynikających z zmieniającego się prawa oraz międzynarodowych strategii mających na celu redukcję emisji CO2 i zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
•    wyzwań i barier z jakimi spotykają się firmy dokonując oceny, czy prowadzona działalność jest zgodna z Taksonomią
•    jak zarządzać ryzykami ESG?

Na szkolenie zapraszamy:
- dyrektorów finansowych
- dyrektorów ds. inwestycji
- kontrolerów finansowych
- głównych księgowych
- analityków finansowych
- audytorów
- pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach
- pracowników działów zrównoważonego rozwoju
- wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem swojej formy zgodnie z ideą dbania o środowisko

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•   Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
•   Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały
w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała