Wpływ czynników ESG na finanse przedsiębiorstwa – czynniki niefinansowe ESG w praktyce.

Start date:
31.05.2023
End date:
31.05.2023

dr Joanna Kubicka

Ekspertka w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania ESG

Posiada doktorat z ekonomii oraz tytuł magistra z zarządzania. Wykładowczyni akademicka, posiadająca zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej dla Coventry University, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, jak i praktykę we współpracy z biznesem (LG, Rawlplug S.A.) oraz organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja OnWater.pl, Fundacja Rozwój Tak-Odkrywki NIE). Prowadziła szkolenia i warsztaty dla DB Energy, Credit Suisse, Bank ING, Bank Światowy, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, G2 Forum Geopolityka gospodarka, Wrocław 2022, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Międzynarodowa Konferencja “Finance and Sustainability”. Posiada nieograniczone pokłady energii i pasji rozwoju innych oraz motywowania do zmian. Dogłębnie przekonana o tym, że można i należy prowadzić bardziej zrównoważony i społecznie odpowiedzialny biznes, przynoszący korzyści, nie tylko dla ludzi i środowiska naturalnego, ale także dla wszystkich jego interesariuszy.

Jadwiga Pisarska

Starsza Specjalistka ds. CSR i Zrównoważonych Finansów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Zdobywała różnorodne doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych, konsultingu oraz bankowości transakcyjnej. Wyróżniona m. in. w konkursie Verba Veritatis na najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu oraz przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami za najlepszą pracę magisterską z zakresu funduszy inwestycyjnych. Interesuje się zrównoważonym finansowaniem oraz inwestowaniem a także wspieraniem celów społecznych przez rozwiązania finansowe.

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu, SAPERE

Specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania/ zrównoważonego rozwoju, raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, zrównoważonym finansowaniu, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży.
Właścicielka firmy doradczej SAPERE, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórczyni narzędzia do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju: SREPORT.
W latach 2009-2019 związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkaset projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracowała dla firm polskich, międzynarodowych oraz Spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie realizacji projektów dla firm z różnych branż, w tym: finansowej, energetycznej, wydobywczej, FMCG, ICT czy farmaceutycznej.
Członek Global Reporting Initiative Stakeholder Council, członek Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego przy Ministerstwie Finansów, oraz Grupy Roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.
Autorka książki "Factors Affecting the scope of data disclosed in corporate non-financial data reports" oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz publicystycznych dotyczący tematyki odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu.
Laureatka pierwszej edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawanej przez koalicję Prezesi-Wolontariusze. Zdobywczyni wyróżnienia w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki dotyczący CSR.
Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie Viadrina (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego z wyróżnieniem oraz międzynarodowego programu LEAD-Leadership for Sustainable Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej, za którą otrzymała drugą nagrodę w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace dotyczące etyki i odpowiedzialnego zarządzania.

Olga Petelczyc

Arete Audit. CEO Arete Audit,

Olga Petelczyc, Arete Audit. CEO Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Olga jest certyfikowaną audytorką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych oraz doradczych. Zarówno w kraju jak i zagranicą. Od 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i doradztwa w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Od 2020 r. prowadzi szkolenia z ESG dla firm, audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, współpracuje w tym zakresie m.in. z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.
Autorka webinarów „Audittalks przy kawie”, które łączą tematy audytu i ESG.
Ekspertka Climate Leadership Programme powered by UN, w ramach którego współpracuje z firmami realizującym projekty w obszarach zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w ramach grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (od 2017 r.). Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce na SANS oraz wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. na Collegium Civitas, Koźmińskim, UW, PG.

Michał Szalast-Dao Quy

Ekspert ds. CSR i Zrównoważonych Finansów, Lider Sekcji Zrównoważonego Finansowania, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów, Bank BNP Paribas

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju. Od 2017 roku zajmujący się bankowością korporacyjną w sektorze energetycznym oraz finansowaniem wielkoskalowych projektów OZE w formule project finance. Koordynator projektów w zakresie efektywności energetycznej, elektromobilności i finansowania zrównoważonej transformacji biznesu. Współautor raportu „Biznes dla klimatu – raport o zmianie priorytetów”. Absolwent Zarządzania i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Paweł Skorupski

Senior Consultant, Business Sustainability Ratings, EcoVadis

Od 2017 związany jest z EcoVadis, gdzie wspiera firmy z regionu Skandynawii oraz Polski w obszarze budowy oraz rozwoju strategii w ramach zrównoważonych łańcuchów dostaw. Doradza firmom jak skutecznie współpracować z dostawcami w celu wykrywania potencjalnego ryzyka, monitorowania oceny oraz rozwoju programów w temacie środowiska, aspektów społecznych oraz etycznych.
Paweł pomaga firmom wdrażać kompleksową usługę oceny dostawców, która usprawnia zarządzanie działami zakupowymi oraz ułatwia długofalową współpracę z dostawcami oraz partnerami biznesowymi.

dr inż. Krzysztof Starzyk

Carbon Footprint Expert, Starzyk Group

Od 2019r. zajmuje się zrównoważonym rozwojem, bilansowaniem emisji gazów cieplarnianych (GHG), obliczaniem śladu węglowego, opracowywaniem projektów redukcji emisji GHG ( zarządzanie śladem węglowym w czasie) oraz wsparciem firm w procesie neutralności węglowej i klimatycznej.
Jest doktorem nauk technicznych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydziału Zarządzania AGH Kraków, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, W tym okresie zrealizował kilkadziesiąt projektów obliczania śladu węglowego organizacji różnych branż, śladu węglowego produktów, planów zarządzania śladem węglowym wraz z certyfikacją neutralności węglowej.

dr Jarosław Bełdowski

Fundacja PIMG

Ekspert w zakresie doradztwa regulacyjnego, w tym ESG. Specjalizuje się w doradzaniu instytucjom finansowym.
Radca prawny związany od wielu lat z międzynarodową kancelarią prawną. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Prezes Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej.
Współautor wielu publikacji z zakresu ESG. Prowadzi bardzo popularny newsletter na LinkedIn poświęcony tej dziedzinie.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, a także programu LL.M na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Stypendysta Uniwersytetu Oksfordzkiego (Chevening Scholar) oraz Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu

Monika Kłosowicz

Konsultant ds. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Monika Kłosowicz, Konsultant ds. Ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Antea Polska jest specjalistą w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zmian klimatu w Antea Polska S.A. Ukończyła studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska na SGGW. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym ocenę w zakresie zgodności z celami środowiskowymi w zakresie znaczących emisji gazów cieplarnianych, wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, oraz na stan siedlisk i obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000). Pani Monika Kłosowicz posiada ponadto doświadczenie w zakresie oceny stanu zasobów wodnych, analizy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, uczestniczyła i zarządzała zespołami ekspertów przy opracowaniu kluczowych dokumentów w obszarze gospodarki wodnej, jest również certyfikowanym doradcą Alliance for Water Stewardship (AWS).

Anna Partyka-Opiela

Szefowa zespołu compliance kancelarii DZP

Doktor prawa i szefowa zespołu compliance kancelarii DZP. Doradza w kwestiach związanych z transparentnością procesów wewnętrznych
i zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem dotyczących ochrony sygnalistów i corporate governance. Wspiera przedsiębiorców w opracowaniu
i wdrażaniu mechanizmów z obszaru ESG, które są związane ze zgodnością działań przedsiębiorców z obowiązującym prawem, etyką i ładem korporacyjnym. Wyróżniona tytułem Doradca Compliance Roku 2020 przyznawanym przez Instytut Compliance. Anna jest także członkinią Rady Innowatorów ESG działającej przy Polskim Stowarzyszeniu ESG.