Wpływ czynników ESG na finanse przedsiębiorstwa – czynniki niefinansowe ESG w praktyce.

Start date:
31.05.2023
End date:
31.05.2023
Day I
Wednesday
31 may 2023
08:45

Czas na logowanie

09:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:05

Zrównoważony biznes, oparty na ekonomii obiegu zamkniętego i strategii CSR. Co to jest i dlaczego przynosi korzyści firmom?

dr Joanna Kubicka, Ekspertka w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania ESG

 • Społeczne i środowiskowe zmiany w otoczeniu biznesowym. 
 • Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), obieg zamknięty 
 • Nowy Zielony Ład, Taksonomia UE - najważniejsze regulacje prawne wymuszające na firmach większą ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków pracy ludzi, 
 • Raportowanie ESG – istota, zasady, standardy, dobre praktyki raportowania pozafinansowego organizacji, zgodne z założeniami dyrektywy CSRD, Taksonomii UE oraz międzynarodowymi standardami raportowania takimi jak GRI i ESRS,
 • Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego oraz transformacji i optymalizacji energetycznej,
 • Wyzwania i bariery związane z wdrożeniem zrównoważonego rozwoju w firmie.
 • Sesja Q&A
   
10:05

Taksonomia - gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy

dr Jarosław Bełdowski, Fundacja PIMG

Kryteria taksonomii środowiskowej

 • Jakie są kryteria taksonomii środowiskowej?
 • Kryteria dotyczące klimatu, zasobów naturalnych, Kryteria dotyczące ochrony środowiska

Proces opracowywania kryteriów

 • Jakie były etapy opracowywania kryteriów?
 • Jakie były wyzwania podczas opracowywania kryteriów?

Jakie są korzyści dla przedsiębiorstw

 • Jakie korzyści przynosi taksonomia środowiskowa dla przedsiębiorstw?
 • Jakie są korzyści dla inwestorów?

Kwestie prawne

 • Jakie są ramy prawne taksonomii środowiskowej?
 • Jakie są wymagania dla przedsiębiorstw?

Zastosowanie taksonomii środowiskowej

 • Wyzwania w zastosowaniu taksonomii środowiskowej

Sesja Q&A
 

11:00

Przerwa

11:15

Bariery dla wdrażania ESG w Polsce oraz ocena zgodności inwestycji z zasadą "Nie Czyń Poważnych Szkód"

Monika Kłosowicz, Konsultant ds. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju , Anna Partyka-Opiela, Szefowa zespołu compliance kancelarii DZP

12:00

Raportowanie niefinansowe - ślad węglowy organizacji

dr inż. Krzysztof Starzyk, Carbon Footprint Expert, Starzyk Group

 • Ślad węglowy organizacji
 • Metodologia obliczania zgodnie z GHG Protocol
 • Raporty śladu węglowego - organizacji i produktu
 • Plany zarządzania śladem węglowym w czasie
 • Neutralność klimatyczna, greenwashing
 • Sesja Q&A
12:45

Przerwa

13:00

Zrównoważone finansowanie dla przedsiębiorstw. Rating ESG jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa.

Michał Szalast-Dao Quy, Ekspert ds. CSR i Zrównoważonych Finansów, Lider Sekcji Zrównoważonego Finansowania, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów, Bank BNP Paribas , Paweł Skorupski, Senior Consultant, Business Sustainability Ratings, EcoVadis , Jadwiga Pisarska, Starsza Specjalistka ds. CSR i Zrównoważonych Finansów

Wyzwania związane ze zrównoważoną transformacją przedsiębiorstwa

 • Rola banku w zrównoważonej transformacji gospodarki
 • Zrównoważone rozwiązania finansowe

             o    Sustainability-Linked Loan – zrównoważone finansowanie powiązane z celami ESG
             o    ESG Rating Linked Loan – zrównoważone finansowanie powiązane z ratingiem 

 • Koncepcja ratingu ESG w gospodarce
 • Wykorzystanie ratingu ESG przez przedsiębiorstwo
14:00

Jak zarządzać ryzykami ESG?

Olga Petelczyc, Arete Audit. CEO Arete Audit,

14:45

Przerwa

15:00

Raportowanie ESG zgodnie ze standardami GRI oraz ESRS

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu, SAPERE

 • Standardy GRI – założenia, zasady, zakres raportowania
 • Standardy ESRS – struktura, zasady, zakres raportowania
 • Zasada podwójnej istotności (ESRS) versus ocena wpływu na otoczenie (GRI)
 • ESRS i GRI – podobieństwa i różnice
 • Sesja Q&A
15:45

Zakończenie