Zarządzanie ryzykiem naruszenia sankcji gospodarczych

aspekty praktyczne.

Start date:
25.05.2023
End date:
25.05.2023

Description

Zachowanie zgodności z sankcjami jest dzisiaj trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zakres środków ograniczających przyjętych na szczeblu unijnym jest bezprecedensowy i ulega ciągłym modyfikacjom. Nie dziwi zatem fakt, że podmioty działające na polskim rynku mogą mieć wątpliwości, czy wolno im podjąć określoną działalność lub zaangażować się w daną transakcję.

W trakcie szkolenia omówimy najistotniejsze reżimy sankcyjne i wyjaśnimy, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni prowadzić ocenę swojej działalności pod kątem zgodności z sankcjami i co można zrobić z zawartymi wcześniej umowami, jeżeli ich dalsze wykonywanie mogłoby prowadzić do naruszenia sankcji. Odpowiemy m.in. na pytania:

•    Czym różnią się najważniejsze reżimy sankcyjne i czy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania reżimów sankcyjnych innych państw? 
•    Jak zachować należytą staranność w zakresie sankcji, czyli kogo, co, gdzie i jak często sprawdzać?
•    Jakie są ryzyka związane z przestrzeganiem/obchodzeniem przepisów w poszczególnych sektorach (dual-use, IT, finanse i ubezpieczenia, transport i spedycja)? - case studies
•    Czy i jakie kary są przewidziane za naruszenie krajowych i unijnych środków ograniczających? 
•    Czy istnieją okoliczności zaostrzające lub ograniczające naszą odpowiedzialność?
•    Jakie są ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji innych państw? 
•    Jak ustalić, czy oferent lub podwykonawca jest objęty zakazem udzielania zamówień publicznych?
•    Jakie znaczenie dla obowiązku dotrzymywania umów mają sankcje?
•    Jak lepiej zarządzić ryzykiem sankcyjnym (klauzule sankcyjne, klauzule ogólne, jurysdykcja, prawo właściwe, waluta)?

Na szkolenie zapraszamy: 

  • prawników
  • prawników in-house
  • specjalistów działów Compliance i AML
  • wszystkich, którzy pracują z zagranicznymi klientami  

Organizacja:

  • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
  • bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
  • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała