Implementacja dyrektywy ECN+

najważniejsze zmiany w prawie konkurencji w 2023 r.

Start date:
14.06.2023
End date:
14.06.2023
Day I
Wednesday
14 june 2023
09:20

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Wstęp

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, of counsel kancelarii Modzelewska&Paśnik

1.    cele, jakie ma realizować dyrektywa ECN+ w zdecentralizowanym systemie egzekwowania prawa konkurencji;
2.    zakres przedmiotowy dyrektywy ECN+;
3.    implementacja dyrektywy ECN+ w Polsce;
4.    niezależność organu ochrony konkurencji jako fundament efektywnego egzekwowania prawa konkurencji.
 

10:00

Program leniency

Anna Sekinda-Maicka, Radca Prawny, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1.    tajny kartel w dyrektywie ECN+, a porozumienia objęte polskim programem łagodzenia kar;
2.    progi dowodowe dla uzyskania zwolnienia z kary bądź jej obniżenia;
3.    brak przymuszania (a nie nakłaniania) jako przesłanka zwolnienia z kary.
 

10:50

Przerwa

11:05

Kary pieniężne

Adwokat Małgorzata Modzelewska de Raad, wspólnik w kancelarii Modzelewska&Paśnik

1.    zmiany dotyczące przesłanek ustalania wysokości kar pieniężnych;
2.    jak odpowiedzialność spółki matki może wpłynąć na wymiar kary;
3.    nowy maksymalny próg dla kar proceduralnych;
4.    transgraniczne egzekwowanie kar pieniężnych.
 

12:05

Przerwa

12:20

Odpowiedzialność spółek matek

Aneta Sakowicz, radca prawny, kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    kiedy za naruszenie odpowiada również spółka matka;
2.    jaki jest zakres odpowiedzialności spółki matki;
3.    implementacja dyrektywy ECN+ a dotychczasowa praktyka UOKiK. 
 

13:05

Przerwa

13:35

Przeszukania – praktyczne aspekty wybranych zmian

Irena Gajewska, radca prawny, kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    kontynuowanie przeszukania w siedzibie UOKiK;
2.    odbieranie wyjaśnień od pracowników przeszukiwanego przedsiębiorcy;
3.    zaskarżalność zgody Sądu na przeprowadzenie przeszukania.  
 

14:20

Przerwa

14:35

Ochrona tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego w toku przeszukania

Piotr Paśnik, wspólnik w kancelarii Modzelewska&Paśnik

1.    uchylenie ochrony tajemnicy zawodowej prawnika wewnętrznego (aspekt podmiotowy zmian);
2.    zawężenie ochrony tajemnicy zawodowej prawnika zewnętrznego (aspekt przedmiotowy zmian);
3.    procedura kopertowa. 
 

15:20

Przerwa

15:25

Sesja pytań i odpowiedzi

16:00

Zakończenie