ZATORY PŁATNICZE –

zapobieganie i przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Start date:
28.06.2023
End date:
28.06.2023

Description

Zatory płatnicze, czyli opóźnienia w transakcjach handlowych to częsty problem przedsiębiorców, który ma negatywny wpływ na całą gospodarkę. Nawiązując relacje handlowe, przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem, że dłużnicy nie będą płacić faktur w terminie. Jest to ryzyko, którym można zarządzać, dochowując staranności przy doborze kontrahentów oraz konstruując umowy w taki sposób, aby zabezpieczały interes wierzyciela oraz wzmacniały jego pozycję w razie ewentualnego sporu przed sądem powszechnym lub polubownym. Od 2020 roku również Prezes UOKiK działając w interesie publicznym, ma kompetencje do sankcjonowania nierzetelnych dłużników. W celu złagodzenia negatywnych skutków zatorów płatniczych przedsiębiorcy mogą też korzystać z rozwiązań przewidzianych w przepisach podatkowych.

Szkolenie obejmie zagadnienia: 

 • Transakcje handlowe - zagadnienia podstawowe
 • Jak stworzyć umowę odporną na „zatory”?
 • Dochodzenie należności od nierzetelnych dłużników
 • Publicznoprawne aspekty ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – działalność Prezesa UOKiK
 • Podatkowe aspekty zatorów płatniczych


Cele szkolenia to: omówienie zasad dotyczących rozliczeń w transakcjach handlowych; nabycie przez uczestników umiejętności konstruowania umów B2B w sposób zabezpieczający interesy wierzyciela w razie opóźnień w płatnościach; bliższe poznanie kompetencji Prezesa UOKiK w zakresie zwalczania zatorów płatniczych, a także obycie przekazania uczestnikom informacji na temat mechanizmów podatkowych służących złagodzeniu negatywnych skutków zatorów płatniczych. 


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć: 

 • jakie są zasady ustalania terminów zapłaty w transakcjach symetrycznych i asymetrycznych
 • jakie elementy powinna mieć umowa odporna na opóźnienia w transakcjach handlowych
 • jakie są sposoby na dochodzenie należności od nierzetelnych dłużników
 • jakie działania podejmuje Prezes UOKiK w związku z zatorami płatniczym
 • jak wygląda postępowanie w sprawach o zatory płatnicze przed Prezesem UOKiK i jakie są jego konsekwencje 
 • o uldze podatkowej za złe długi. 

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • Kadrę zarządzającą
 • Przedstawicieli działów zakupów
 • Przedstawicieli działów finansowych
 • Pracowników odpowiedzialnych za windykację należności
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała