ZATORY PŁATNICZE –

zapobieganie i przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Start date:
28.06.2023
End date:
28.06.2023

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 16 June

1 550 zł per person + 23% VAT

order after 16 June


No. of participants

+ 23% VAT

Jakub Sadurski

Adwokat, szef praktyki prawa konkurencji i konsumenckiego w kancelarii Affre i Wspólnicy

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, a także w prawie konsumenckim. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności na zagadnieniach dotyczących porozumień wertykalnych. Reprezentuje przedsiębiorców, w szczególności z branż FMCG, motoryzacyjnej, farmaceutycznej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradza klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi również audyty i szkolenia.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureat konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji. Autor eksperckich artykułów i wypowiedzi z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

dr Justyna Tokarzewska

Adwokat, szefowa praktyki procesowej w kancelarii Affre i Wspólnicy

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w różnorodnych i złożonych sporach gospodarczych, w tym sporach transgranicznych. Reprezentowała klientów działających m.in. na rynku finansowym, telekomunikacyjnym, budowlanym i farmaceutycznym, a także FMCG i produkcji filmowej. Prowadziła szereg precedensowych sporów z zakresu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i patentów.
Jest adwokatem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na tej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami polskimi i międzynarodowymi.