ZATORY PŁATNICZE –

zapobieganie i przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Start date:
28.06.2023
End date:
28.06.2023
Day I
Wednesday
28 june 2023
09:20

Czas na logowanie

09:25

Kwestie organizacyjne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

•    Rozpoczęcie, 
•    Przywitanie gości,
•    Informacje techniczne.
 

09:30

Transakcje handlowe - zagadnienia podstawowe – cz. 1

Jakub Sadurski, Adwokat, szef praktyki prawa konkurencji i konsumenckiego w kancelarii Affre i Wspólnicy

•    Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
•    Zasady ustalania terminów zapłaty w transakcjach „symetrycznych” i „asymetrycznych”;
•    Obowiązki informacyjne względem drugiej strony umowy (art. 4c ustawy w wersji obowiązującej od 14 kwietnia 2023 r.)
 

10:15

Przerwa

10:30

Transakcje handlowe - zagadnienia podstawowe – cz. 2

Jakub Sadurski, Adwokat, szef praktyki prawa konkurencji i konsumenckiego w kancelarii Affre i Wspólnicy

•    Bezskuteczność ograniczeń cesji (art. 9a ustawy w wersji obowiązującej od 14 kwietnia 2023 r.);
•    Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensata za dochodzenie należności (w tym omówienie wyroku TSUE z 1 grudnia 2022 r. w sprawie C- 419/21);
 

11:15

Przerwa

11:30

Jak stworzyć umowę odporną na „zatory” (część warsztatowa)

Jakub Sadurski, Adwokat, szef praktyki prawa konkurencji i konsumenckiego w kancelarii Affre i Wspólnicy

•    Due dilligence przed zawarciem umowy;
     - Dostępne formy weryfikacji kondycji płatniczej kontrahenta;

•    Stosowane w praktyce zabezpieczenia płatności; 
     - Przykłady klauzul umownych;
     - Zabezpieczenia, które pozwalają pominąć drogę sądową;
 

12:30

Przerwa

13:00

Dochodzenie należności od nierzetelnych dłużników (część warsztatowa)

dr Justyna Tokarzewska, Adwokat, szefowa praktyki procesowej w kancelarii Affre i Wspólnicy

•    Praktyczne wskazówki dotyczące dochodzenia należności;
     - Kapitalizacja odsetek w pozwie;
     - Postępowanie nakazowe i upominawcze, 
     - Czy sądy polubowne są dobrą alternatywą dla przedsiębiorców dochodzących należności?


•    Aspekty transgraniczne – wybrane zagadnienia;
 

13:45

Przerwa

14:00

Publicznoprawne aspekty ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Jakub Sadurski, Adwokat, szef praktyki prawa konkurencji i konsumenckiego w kancelarii Affre i Wspólnicy

•    Postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych prowadzone przez Prezesa UOKiK według nowego stanu prawnego (od 1 stycznia 2023 r.);

    - Przesłanki interwencji organu;
    - Przebieg postępowania;
    - Ustalanie wysokości kary pieniężnej i możliwość jej miarkowania;
    - Droga odwoławcza po decyzji Prezesa UOKiK;
    - Pozycja „poszkodowanego” – czy warto zgłosić nierzetelnego dłużnika do UOKiK?;
 

15:00

Przerwa

15:15

Podatkowe aspekty zatorów płatniczych

Imię i nazwisko prelegenta zostanie podane wkrótce

•    Ulga na złe długi w podatku VAT;
•    Ulga na złe długi w podatku CIT/PIT;
 

16:00

Zakończenie