Ryzyko pełnienia funkcji zarządczych w firmie po nowelizacji KSH 2022 r.

Start date:
27.06.2023
End date:
27.06.2023

Description

W 2022 roku doszło do największej od lat nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Już na etapie procedowania zmian nowelizacja wzbudzała szereg dyskusji i kontrowersji. A to za sprawą wątpliwości dotyczących propozycji funkcjonowania i zasad odpowiedzialności ponoszonej przez członków zarządów i rad nadzorczych oraz wynikających z nich ryzyk i zagrożeń. Minęło pół roku od obowiązywania nowelizacji, a wiele wątpliwości jest nadal aktualnych. 

Uzasadnia to konieczność pochylenia się i przeanalizowania praktyki stosowania poszczególnych zapisów dotyczących organów spółki. Dlatego też szkolenie będzie miało wymiar praktyczny polegający na omówieniu przepisów w oparciu o aktualne case study.

Podczas szkolenia omówione zostaną:
•    zapisy precyzujące odpowiedzialność prawnokarną członków zarządów i rad nadzorczych,
•    praktyka stosowania zapisów dotyczących odpowiedzialności prawnokarnej organów spółki,
•    nowe obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych spółki,
•    zasada biznesowej oceny ryzyka,
•    praktyka orzecznicza w zakresie stosowania zasady biznesowej oceny ryzyka,
•    prawidłowości procesu decyzyjnego,
•    system HR Compliance,
•    rola organów spółki we wdrażaniu systemu whistleblowingowego.

Korzyści:
•    poszerzenie zakresu wiedzy na temat aktualnych zapisów dotyczących funkcjonowania organów spółki,
•    zestawienie przepisów prawa z praktyką, czyli poznanie praktycznych aspektów stosowania znowelizowanych przepisów,
•    uświadomienie ryzyk wynikających z uchwalonych i obowiązujących zapisów,
•    poznanie sposobów na radzenie sobie z istniejącymi zagrożeniami.

Zbiór praktycznych informacji zmierzający do zabezpieczenia interesów spółki oraz osób nią zarządzających.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
•    członków zarządu i rady nadzorczej
•    kierowników biura zarządu
•    sekretarzy zarządu i rady nadzorczej
•    asystentów zarządu i rady nadzorczej
•    prawników in-house
•    prawników zewnętrznych
•    osoby wspierające prawne działania organów spółek

Organizacja szkolenia:
•    wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała