Ryzyko pełnienia funkcji zarządczych w firmie po nowelizacji KSH 2022 r.

Start date:
27.06.2023
End date:
27.06.2023

1 380 zł per person + 23% VAT

order before 12 June

1 580 zł per person + 23% VAT

order after 12 June


No. of participants

+ 23% VAT

Organizator

Partner

Patronat medialny