Ryzyko pełnienia funkcji zarządczych w firmie po nowelizacji KSH 2022 r.

Start date:
27.06.2023
End date:
27.06.2023
Day I
Tuesday
27 june 2023
09:15

Czas na logowanie

09:30

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

Zakres ryzyk po nowelizacji KSH w 2022 roku

dr Anna Grochowska-Wasilewska, Adwokat w Dziale Prawa Karnego

10:10

Ryzyko odpowiedzialności karnej członków organów spółek po nowelizacji KSH:

Piotr Karlik, Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego, Filipiak Babicz Legal

•    rewolucja czy ewolucja w zakresie podejścia do odpowiedzialności karnej?
•    realizacja nowych obowiązków zarządu w praktyce
•    nowe uprawnienia rad nadzorczych - czy coś się zmieniło?
•    odpowiedzialność karna w zakresie grup spółek - na ile to ma sens?
 

11:10

Przerwa

11:25

Zasada biznesowej oceny ryzyka – w jakim kierunku pójdzie praktyka?

Przemysław Szmidt, Adwokat | Starszy prawnik, Filipiak Babicz Legal

•    business judgement rule – definicja, sens instytucji
•    ciężar dowodu – przedmiot dowodu
•    praktyka orzecznicza – case studies
•    jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?
•    co nas czeka w najbliższym czasie?
 

12:25

Przerwa

12:40

Należyta staranność a business judgment rule

Natalia Panuś-Domiter, Radca prawny | Starszy prawnik | Tłumacz przysięgły j. angielskiego, Filipiak Babicz Legal

•    należyta staranność  - czy coś się zmieniło?
•    dodatkowe formalizmy?
•    możliwe wsparcie ze strony rady nadzorczej, a nie tylko kontrola
•    wpływ na ocenę prawidłowości procesu decyzyjnego
 

13:40

Przerwa

13:55

Rola HR Compliance w spółkach w świetle znowelizowanych przepisów

Marzena Rosler-Borakiewicz, Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer, Filipiak Babicz Legal

•    system HR Compliance jako wsparcie procesu zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych
•    rola organów spółki, w tym Rady Nadzorczej w budowaniu i wdrażaniu systemu whistleblowingowego
•    wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości w ramach grup kapitałowych
 

15:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Michał Babicz, Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal , Marzena Rosler-Borakiewicz, Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer, Filipiak Babicz Legal , Przemysław Szmidt, Adwokat | Starszy prawnik, Filipiak Babicz Legal , Piotr Karlik, Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego, Filipiak Babicz Legal , Natalia Panuś-Domiter, Radca prawny | Starszy prawnik | Tłumacz przysięgły j. angielskiego, Filipiak Babicz Legal

15:30

Zakończenie