ESG - Raportowanie w praktyce

Obszar środowiskowy

Start date:
18.07.2023
End date:
18.07.2023

Description

Jednym z kluczowych i najbardziej rozbudowanych obszarów raportowania ESG jest obszar środowiskowy, w tym zwłaszcza kwestie zmian klimatycznych. Nowa dyrektywa CSRD będzie wymagała ujawniania „dwukierunkowego wpływu” przedsiębiorstwa na kwestie środowiskowe oraz w drugą stronę – wpływ środowiska, a szczególnie zmian klimatycznych, jak susze, powodzie, na przedsiębiorstwo i jego perspektywę dalszego funkcjonowania także w wymiarze skutków finansowych.

Jak podejść do identyfikacji ryzyk i szans w obszarze środowiskowym, w tym dotyczących zmian klimatycznych? Jakich danych środowiskowych oczekuje rynek? 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do raportowania ESG w obszarze środowiskowym.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli,  jak powinno wyglądać prawidłowe raportowanie w obszarze środowiskowym
•    umieli przeprowadzić proces identyfikacji ryzyk w tym obszarze 
•    potrafili interpretować podstawowe najpopularniejsze wskaźniki środowiskowe, w tym będą wiedzieć, jakie są modele liczenia emisji gazów cieplarnianych
•    mieli świadomość złożoności raportowania w tym zakresie, konieczności interdyscyplinarnej zespołowej pracy oraz krytycznej roli ekspertów od identyfikacji, szacowania i zarządzania ryzykami środowiskowymi.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z ryzykami środowiskowymi, w tym szczególnie ryzykami związanymi ze zmianami klimatu. Będzie okazją do analizy najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych przez rynek przy decyzjach dotyczących finansowania spółek i decyzjach inwestycyjnych i do planowania progresu przedsiębiorstwa w realizacji celów, jakie sobie wyznaczy w obszarze środowiskowym. Umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy w kwestii interpretacji wskaźników i jak bardzo mogą one przełożyć się np. na koszty kredytu udzielanego przez banki.  Szczególny nacisk będzie położony na  wyjaśnienie podstawowych modeli liczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 oraz najtrudniejszym do ustalenia zakresie 3. Studium przypadku pogłębi wiedzę praktyczną uczestnika.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała