ESG - Raportowanie w praktyce

Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

Start date:
25.07.2023
End date:
25.07.2023

Description

Zagadnienia praw człowieka były przez wiele lat traktowane „po macoszemu” – nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale też przez inwestorów. Interesowały się nimi w zasadzie organizacje pozarządowe, a opinia publiczna dowiadywała się tylko o najbardziej jaskrawych przypadkach naruszeń praw człowieka, np. przymusowej pracy dzieci w słabiej rozwiniętych krajach. Wraz z raportowaniem zrównoważonego rozwoju i zmianą podejścia inwestorów oraz legislacji na poziomie UE ta sytuacja ulega już radykalnej zmianie. Dla przykładu przedsiębiorstwo, które nie będzie spełniać tzw. Minimalnych Gwarancji w obszarze praw człowieka, nie będzie mogło wykazać ani ułamka swojej działalności jako zgodnej z taksonomią, która ma pokazywać, jaka część działalności przedsiębiorstw jest „zielona”.

Czym są prawa człowieka i dlaczego dotyczą także przedsiębiorstw raportujących dane ESG? Jakie ryzyka się z nimi wiążą? Jakie kwestie składają się na raportowanie danych z obszaru społecznego i ładu korporacyjnego?

Celem szkolenia przygotowanie uczestników do raportowania kwestii praw człowieka oraz dotyczących ładu korporacyjnego.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli,  jak powinno wyglądać prawidłowe raportowanie kwestii praw człowieka oraz zagadnień dotyczących ładu korporacyjnego
•    umieli przeprowadzić proces identyfikacji ryzyk w tych obszarach oraz oszacować ich istotność i dokonać interpretacji kluczowych wskaźników
•    mieli świadomość wagi tych kwestii dla spółki lub grupy, w szczególności praw człowieka w kontekście łańcucha wartości

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z pojęciem praw człowieka i aktami prawnymi, które w tym obszarze muszą być uwzględnione przy planowaniu raportowania. Będzie okazją do poznania roli praw człowieka w raportowaniu ESG dotyczącym łańcucha wartości. Przedstawione zostaną też inne kluczowe zagadnienia z obszaru społecznego i ładu korporacyjnego oraz ich rola w funkcjonowaniu spółki, a także najpopularniejsze wskaźniki raportowane w tych obszarach. Wiedza zostanie ugruntowana poprzez omówienie studium przypadku.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała