ESG - Raportowanie w praktyce

Obszar pracowniczy

Start date:
22.08.2023
End date:
22.08.2023

Description

Wiele osób sądzi, że raportowanie kwestii pracowniczych jest najłatwiejszym obszarem i że nie muszą firmy do tego specjalnie przygotowywać. W sytuacjach, w których firmy już raportują – to uważają, że nie muszą nic w swoim raportowaniu ulepszać. Tymczasem planowane europejskie standardy raportowania przewidziały w tym obszarze aż cztery standardy, które w najszerszym zakresie będą musiały być stosowane przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracowników wynosi co najmniej 250 osób. 

Jak podejść do raportowania kwestii pracowniczych? Jak ulepszyć to raportowanie? Czy na pewno zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne ryzyka pracownicze?

Celem szkolenia przygotowanie uczestników do raportowania danych ESG w obszarze pracowniczym.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli, jak wygląda system prawny w kwestii praw pracowniczych i na jakie kwestie powinno się zwrócić uwagę przy określaniu polityki spółki w kwestiach pracowniczych. 
•    umieli przeprowadzić proces identyfikacji ryzyk pracowniczych, oszacować ich istotność i zinterpretować kluczowe wskaźniki w tym obszarze
•    mieli świadomość znaczenia kwestii pracowniczych w firmie
•    mieli możliwość poznać najciekawsze przykłady ujawnień w obszarze pracowniczym. 

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z prawami pracowniczymi w wymiarze krajowym oraz międzynarodowych wytycznych. Dostarczy wiedzy o rodzajach ryzyk pracowniczych oraz och właściwiej identyfikacji. Będzie okazją do poznania zagadnień dotyczących różnorodności i jak powinna wyglądać polityka spółki w kwestii spraw pracowniczych. Zapewni zdobycie wiedzy na temat najpopularniejszych wskaźników i jak należy je interpretować, a przykłady ujawnień w obszarze pracowniczym ugruntują praktyczne umiejętności w raportowaniu tego obszaru.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała