ESG - Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów; rozporządzenie SFDR

Start date:
29.08.2023
End date:
29.08.2023

Description

Raportowanie niefinansowe jest obecnie obowiązkowe dla wąskiej grupy przedsiębiorstw w UE, ale wraz z wdrożeniem dyrektywy CSRD ta sytuacja diametralnie się zmieni. Warto już teraz poznać przykłady dobrych praktyk ale i przykłady najczęstszych błędów, tak aby się lepiej przygotować do nowych obowiązków sprawozdawczych. Każde przedsiębiorstwo, które będzie się starać o pozyskanie zewnętrznego finansowania zetknie się z dość wysokimi wymaganiami informacyjnymi ze strony banków lub inwestorów, a brak ich spełnienia może przekreślić szanse na uzyskanie kredytu w ogóle albo na korzystnych warunkach.

Jakich błędów nie popełniać przy raportowaniu ESG? Jak raportują najlepsi? Jak podchodzą inwestorzy do rozporządzenia ws. ujawnień dotyczących zrównoważonego finansowania?

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom przykładów dobrych praktyk oraz istotnych błędów w raportowaniu ESG oraz zaprezentowania perspektywy inwestorów.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli, jakie praktyki raportowania docenia rynek oraz jakie są jeszcze istotne niedociągnięcia, błędy popełniane przez raportujące spółki zwłaszcza w raportowaniu kwestii środowiskowych
•    umieli unikać błędów wskazanych jako przykłady oraz korzystać z dostępnych dobrych praktyk
•    mieli świadomość, jaka jest perspektywa inwestorów/uczestników rynku finansowego w kontekście danych ESG potrzebnych do spełnienia przez nich wymogów rozporządzenia SFDR.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk raportowania oraz najważniejszymi niedociągnięciami na przykładzie wybranych raportów. Będzie okazją do omówienia przepisów rozporządzenia ws. ujawnień w zakresie zrównoważonego finansowania (SFDR), które jest bazą dla uczestników rynku finansowego do raportowania o tym, jak uwzględniają kwestie ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych i oferowanych produktach inwestycyjnych. Pokaże jak zwiększając świadomość na temat oczekiwań użytkowników informacji ESG, podnosi jakość raportowania danych ESG.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała