ESG - Raportowanie w praktyce

Rozporządzenia ws.Taksonomii Zrównoważonego Finansowania

Start date:
12.09.2023
End date:
12.09.2023

Description

Wiele osób zajmujących się raportowaniem słyszało już o nowej dyrektywie ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale niewiele z nich ma świadomość, że poprzez rozszerzenie zakresu jednostek objętych tym raportowaniem nastąpi równocześnie „z automatu” objęcie ich obowiązkiem zastosowania rozporządzenia ws. taksonomii zrównoważonego finansowania. Tzw. raportowanie taksonomiczne nie jest łatwe zwłaszcza w początkowej fazie, kiedy trzeba zrozumieć tę systematykę i zastosować ją do konkretnego przedsiębiorstwa. 

Na czym polega tzw. raportowanie taksonomiczne? Czy mogę nie raportować zgodności z taksonomią i jakie będą tego skutki dla przedsiębiorstwa? Jak przyporządkować przychód, CapEx i Opex?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do raportowania zgodnie z wymogami rozporządzenia ws. Taksonomii Zrównoważonego Finansowania, które będzie się pod CSRD odbywać w ramach raportowania ESG.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli, jakie są wymogi raportowania zgodnie z wymogami rozporządzenia ws. Taksonomii Zrównoważonego Finansowania
•    umieli oceniać procentowy udział przychodów, Capex-u i Opex-u zgodnych z tą taksonomią
•    świadomi szczegółowych wymogów potrzebnych do zakwalifikowania działalności jako zgodnej z taksonomią, w tym dostrzegą  wagę tzw. Minimalnych Gwarancji.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z wymogami raportowania zgodności działalności spółki z taksonomią zrównoważonego finansowania. Będzie okazją do poznania szczegółów raportowania zgodności przychodów, nakładów inwestycyjnych (Capex) i wydatków operacyjnych (Opex) z Taksonomią oraz wyjaśni system tzw. technicznych kryteriów kwalifikacji.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała