ESG - Raportowanie w praktyce

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

Start date:
19.09.2023
End date:
19.09.2023

Description

Przez wiele lat raportowanie niefinansowe, CSR, czy najnowsza już chyba docelowa nazwa: raportowanie zrównoważonego rozwoju było dobrowolne, następnie ramowo tylko uregulowane w dyrektywie ws. ujawniania informacji niefinansowych, pod którą przysługiwała pełna dowolność wyboru standardów raportowania. W Polsce najpopularniejsze były międzynarodowe standardy GRI (ich kolejne wersje) oraz krajowy standard SIN. To się radyklanie zmieni po zastosowaniu nowej dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Pełna dowolność zostanie zastąpiona „pełną jednolitością” stosowanych standardów. Ta zmiana dotknie ponad 49 tys. przedsiębiorstw w UE, w tym aż 37 tys. przedsiębiorstw od razu zacznie raportowanie zrównoważonego rozwoju w oparciu o jednolite europejskie standardy (ESRS), nie mając żadnego wcześniejszego doświadczenia z innymi standardami. Będzie to duże wyzwanie zwłaszcza dla polskich przedsiębiorstw.

Jakie zmiany nastąpią w raportowaniu zrównoważonego rozwoju? Jaka jest struktura i metodologia raportowania na bazie ESRS? Czy wszystkie ESRS są w każdym przypadku obowiązkowe?

Celem szkolenia jest zapoznanie i przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce standardów ESRS.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli, jakie są wymogi raportowania wynikające z dyrektywy CSRD i kogo one dotyczą, oraz jaki jest system europejskich standardów raportowania (ESRS). 
•    wiedzieli, jak złożony jest to system standardów
•    umieli zastosować te standardy w przypadku konkretnej spółki 
•    świadomi, m.in. jak bardzo należy dostosować system zbierania danych, także tych z łańcucha wartości, do potrzeb raportowania pod ESRS

Szkolenie umożliwi zapoznanie się ze zmianami w raportowaniu zrównoważonego rozwoju i szczegółowym zakresem podmiotowym i przedmiotowym dyrektywy CSRD. Będzie okazją do poznania „architektury” systemu europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS), ich metodologii oraz do jakich  kategorii spółek są one skierowane. Dostarczy bardziej szczegółowej wiedzy o poszczególnych standardach ESRS, m.in. wymogach ogólnych/uniwersalnych oraz dotyczących poszczególnych obszarów ESG.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała