Spory sądowe po nowelizacji KPC 01.07.2023

Start date:
26.07.2023
End date:
26.07.2023

Description

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Tym samym, po raz kolejny dojdzie do obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ma charakter naprawczy – jej celem jest poprawienie błędów dużej nowelizacji z 2019 r.

Wprowadza ona wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. 
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych skutków nowych przepisów postępowania cywilnego. 

Prowadzący omówią zmiany wynikające z nowelizacji, jak również przedstawią ich znaczenie praktyczne. 
Szkolenie ma charakter przekrojowy, a jago założeniem jest możliwie krótkie przedstawienie najważniejszych konsekwencji nowelizacji dla praktyki prawników procesowych. Przejdziemy przez niemal wszystkie zmodyfikowane instytucje procesowe. 

Podczas szkolenia omówione zostaną:
•    zakresy nowelizacji KPC,
•    postępowanie dowodowe,
•    zakresy pełnomocnictw procesowych,
•    regulacje w zakresie nadawania i doręczeń pism procesowych,
•    regulacje związane z posiedzeniem przygotowawczym,
•    regulacje związane z rozpoznawaniem spraw na posiedzeniach niejawnych i rozprawach,
•    zmiany w przepisach dotyczących zażaleń,
•    zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia i egzekucji,
•    podstawy zarzutu potrącenia,
•    zupełnie nowe postępowanie z udziałem konsumentów

Szkolenie stanowi platformę wymiany poglądów między prawnikami-praktykami.

Korzyści:
•    poszerzenie zakresu wiedzy na temat aktualnych zapisów KPC,
•    poznanie szczegółów zmodyfikowanych instytucji procesowych,
•    zestawienie przepisów prawa z praktyką, czyli poznanie praktycznych skutków i konsekwencji stosowania znowelizowanych przepisów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
•    Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
•    Adwokatów,
•    Radców prawnych,
•    Prawników in-house,
•    Prawników zewnętrznych,
•    Osoby wspierające prawne działania organów spółek.

Organizacja szkolenia:
•    wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM). Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała