TRENING KOMPETENCJI COMPLIANCE OFFICERA

Start date:
27.07.2023
End date:
28.07.2023

Description

Compliance Officer, specjalista ds. compliance, koordynator compliance to osoba, która musi być przygotowana merytorycznie do pełnienia swojej funkcji, ale również musi posiadać szereg umiejętności interpersonalnych, aby efektywnie wykonywać powierzone jej obowiązki.  

Trening koncentruje się na:

 1. rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych dla rozwijania kariery w compliance
 2. pozyskaniu wiedzy o narzędziach i technologiach służących do efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych
 3. pozyskaniu praktycznych umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi 
 4. budowaniu kluczowych kompetencji menedżerskich w obszarze compliance  


Celem treningu jest zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do: 

 • wyznaczania i realizacji celów oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w compliance 
 • skutecznej komunikacji na różnych szczeblach struktury organizacyjnej 
 • zarządzania czasem i sobą w czasie
 • skutecznego posługiwania się dostępnymi narzędziami w compliance 
 • prowadzenia wdrożeń compliance  
 • zarządzania zespołem rozproszonym oraz raportującym matrycowo, w tym zarządzania procesem grupowym   
 • przygotowania i prowadzenia szkoleń w obszarze compliance
 • prowadzenia postępowań i czynności wyjaśniających whistleblowing w oparciu o 7 zasad kryminalistyki      

Uczestnicy będą mieli możliwość i okazję do refleksji nad własnymi mocnymi stronami i obszarami do rozwoju w zakresie pełnienia różnych ról w obszarze compliance. 

Program treningu:

Trening dla Compliance Officerów, specjalistów compliance i koordynatorów compliance złożony jest z pojedynczych modułów szkoleniowych. Każdy moduł stanowi kompletną całość, zawierającą część teoretyczną w formie miniwykładowów i prezentacji oraz ćwiczenia aktywizujące (diagnostyczne i utrwalające). Każdy z modułów trwa około 1,5 godziny. 

Moduły prowadzone są zgodnie z cyklem Kolba, podczas których uczestnik wykonuje ćwiczenia diagnostyczne samodzielnie lub w grupach, następnie zdobywa i uzupełnia wiedzę podczas miniwykładów i prezentacji, by następnie móc wykonać ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności.   

Program stanowi całość, następujących po sobie modułów, skonstruowanych tak, aby uczestnik w każdym kolejnym module utrwalał i uzupełniał wiedzę oraz umiejętności wyniesione z poprzedniego modułu. 

Po każdym z modułów uczestnik otrzymuje hand out w postaci onepagera zawierającego kluczowe informacje, niezbędne do przygotowania się do testu wiedzy i zadania zaliczającego szkolenie. Test wiedzy przeprowadzany jest na koniec drugiego dnia i składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie wdrożeniowe polegające na przygotowaniu planu postępowania wyjaśniającego, prowadzonego na skutek zgłoszenia sygnalisty, zawierającego rozmowy ze zgłaszającym, rozmowy ze świadkami, rozmowy z osobami wskazanymi jako dopuszczające się naruszeń oraz przygotowanie wzoru raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające. Zadanie wdrożeniowe ma na celu umożliwienie uczestnikom zastosowania zdobytej na szkoleniu wiedzy w ich bieżących obowiązkach zawodowych. 

Na trening zapraszamy:

 • Compliance oficerów
 • Specjaliści compliance, 
 • Pracowników działów compliance, 
 • Członków Zarządów odpowiedzialnych za obszar compliance, 
 • Pracowników działów na co dzień współpracujących z compliance (HR, audyt, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem)


Organizacja treningu:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y


Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM). Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała