ESG - Raportowanie w praktyce – V edycja

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
21.09.2023
End date:
07.12.2023

Description

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji szkolenia:
„ESG - Raportowanie w praktyce V edycja
Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju”


Inwestorzy i klienci, oceniając wiarygodność firmy nie patrzą już też tylko na jej sytuację finansową, ale również na jej wpływ w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym. 

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych. 

Najważniejszą zmianą w raportowaniu czynników ESG będzie konieczność sporządzania i publikacji wskaźników zdefiniowanych w jednolitych europejskich standardach tj. ESRS. Jako że prace legislacyjne nad ESRS zostaną sfinalizowane do końca sierpnia, nowa edycja szkolenia zawierać będzie szczegółowe zagadnienia dotyczące najnowszych regulacji, w tym w szczególności zakresu raportowania i sposobu przygotowania spółki do zbierania wymaganych danych.


Podczas szkolenia uczestnicy:
    od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
    dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
    poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne (w tym standardy ESRS)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Na szkolenie zapraszamy:
•    Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godziny, formuła online.

Istnieje także możliwość zakupienia pojedynczych dni szkolenia - w zależności od preferencji. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.

1 dzień 21.09.2023 r. Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

WPROWADZENIE // Od CSR do zrównoważonego rozwoju – ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce // Obecne wymogi regulacyjne // Kogo interesują dane niefinansowe //Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG 

2 dzień 28.09.2023 r. Otoczenie regulacyjne

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030 // Standardy raportowania i wytyczne // Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii // Rozporządzenie 2019/2088 SFRD // Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive // Audyt danych niefinansowych

3 dzień 05.10.2023 r. Jak się przygotować do raportowania?

Różne rodzaje kapitału // organizacja procesu raportowania w firmie // zaangażowanie interesariuszy // Badanie istotności // Metodyka zbierania i agregacji danych // Case study

4 dzień 12.10.2023 r. Identyfikacja łańcucha wartości

Co to jest łańcuch wartości i dlaczego należy go identyfikować? // Audyty podwykonawców // Downstream – co się dzieje z produktem? // Aktualne wyzwania w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

5 dzień 19.10.2023 r. Obszar środowiskowy

Ryzyka środowiskowe // Omówienie wskaźników i ich interpretacja // Pożądane wartości wskaźników // Liczenie emisji gazów cieplarnianych // Case study

6 dzień 09.11.2023 r. Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

Prawa człowieka // Zagadnienia z obszaru G i ich rola dla firmy // Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego // Omówienie wskaźników i ich interpretacja // Case study

7 dzień 16.11.2023 r. Obszar pracowniczy

Prawa pracownicze // Ryzyka pracownicze // Zagadnienia różnorodności // Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników // Najciekawsze przykłady ujawnień w obszarze pracowniczym

8 dzień 23.11.2023 r. Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów // Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym – Dobre praktyki raportowania // Rozporządzenie 2019/2088 SFRD  oczami inwestorów

9 dzień 30.11.2023 r. Raportowanie Taksonomii w praktyce

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF // Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią // Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią // CSRD – zakres raportowania i harmonogram wdrażania

10 dzień  07.12.2023 r. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju 

ESRS1 – zasady raportowania // ESRS 2 – ujawnienia ogólne // ESRS E1 – zmiana klimatu // ESRS E2-4 – pozostałe środowiskowe // ESRS S1 – zatrudnienie // ESRS S2-4 i G1 – pozostałe społeczne i business conduct 

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Po każdym dniu zajęć prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów. 

Po zakończeniu całego szkolenia każdy z uczestników otrzyma elektronicznie certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Zachęcamy do zarezerwowania czasu na szkolenie już teraz.
 

Invited by

Agnieszka Spychała