Robotyzacja procesów biznesowych

Start date:
14.12.2023
End date:
15.12.2023

1 450 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Szkolenie wprowadza uczestników szkolenia w tematykę robotyzacji procesów w organizacjach z sektora nowoczesnych usług, kładąc nacisk zwłaszcza na początkowe etapy wdrożenia, w trakcie których podejmowane są kluczowe decyzje wpływające na sukces projektów robotycznych, takie jak wybór procesów, technologii czy też modelu wdrożenia. Część szkolenia to warsztaty, w trakcie których uczestnicy analizują własne procesy pod kątem możliwości robotyzacji.

Cele szkolenia:

 • budowanie kompetencji liderskich umożliwiających inicjowanie i zarządzanie projektami robotycznymi w organizacji
 • przekazanie wiedzy oraz narzędzi potrzebnych do podjęcia kluczowych decyzji związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów
 • zaznajomienie uczestników z metodyką analizy potencjału robotycznego i zachęcenie ich do analizy procesów pod kątem możliwości i opłacalności robotyzacji w ich własnych organizacjach


Uczestnicy:

 • dowiedzą się:
 1. od czego rozpocząć projekty robotyczne
 2. jak wybierać technologię
 3. jak wybrać dostawcę
 4. jakie są najczęstsze przyczyny porażek projektów robotycznych
 5. czym jest i jakie są kryteria analizy potencjału robotycznego procesów
 • nauczą się:
 1. identyfikować potencjał robotyczny procesów
 2. jak skalować projekty robotyczne
 3. jak definiować role w projektach robotycznych i zarządzać ryzykami
 4. nabędą świadomość:
 5. jak wygląda cykl życia robotów
 6. jakie są modele operacyjne robotyzacji

Odbiorcy:

Przygotowany przez Rzeczpospolitą i Gekko advisoryNOW program będzie szczególnie wartościowy dla wszystkich menadżerów, zarządzających procesami i właścicieli procesów, którzy rozważają robotyzację i potrzebują usystematyzować wiedzę oraz zbudować kompetencje liderskie umożliwiających inicjowanie i zarządzanie projektami robotycznymi w organizacji.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w formule online w czasie rzeczywistym.
 • Treści merytoryczne poparte będą doświadczeniami Prelegentów i pracą własną uczestników.
 • Zaplanowane są warsztaty, z aktywnym udziałem Uczestników, przewidziana jest praca w grupach, omawianie wypracowanych treści na forum, praca na realnych przykładach Uczestników i Prelegentów, moderowane dyskusje, burza mózgów, sesje pytań i odpowiedzi i inne aktywne metody pracy. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała