Optymalizacja procesów dzięki sztucznej inteligencji

wykorzystanie SI dla maksymalnej wydajności

Start date:
08.12.2023
End date:
08.12.2023

990 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Odkryj praktyczne i teoretyczne aspekty modeli językowych (LLM) i ich zastosowania w sektorze Global Business Services (GBS) i Business Process Outsourcing (BPO). 
Nasze jednodniowe szkolenie zapewnia holistyczne podejście do mechanizmów działania i komunikacji z LLM. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą uczestnikom na efektywne "sterowanie" modelami językowymi. Umożliwią optymalizację procesów i efektywne włączenie modeli językowych w codzienną pracę. Niezależnie od stanowiska jakie zajmujesz, to szkolenie daje praktyczne narzędzia i kompetencje do wykorzystania potencjału LLM. To nie jest szkolenie o powszechnie znanym i używanym interfejsie, mimo że o tym także będzie mowa. To okazja do poznania innych aspektów związanych z modelami językowymi oraz przyjrzenia się alternatywom dla najbardziej znanej grupy modeli. Włączając w to modele open-source, których zastosowanie niweluje prawdopodobnie najpoważniejszy problem użycia LLM w biznesie – bezpieczeństwo danych i GDPR.

Korzyści dla uczestników:
Rozumienie LLM: Dowiedz się czym są Large Language Models i jak możesz je wykorzystać.
Komunikacja z AI: Naucz się efektywnie komunikować z modelami językowymi i unikać najpowszechniejszych pułapek.
Zaawansowane techniki: Opanuj zaawansowane metody „sterowania” modelami i zastosuj je w praktyce.
Narzędzia i aplikacje: Odkryj przydatne narzędzia oparte na LLM.
Sieć kontaktów: Możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów w branży.

Cele szkolenia:
Edukacja: Wprowadzenie do podstawowych i zaawansowanych zagadnień dotyczących LLM. Zwiększenie świadomości tej galopującej technologii.
Praktyka: Umożliwienie uczestnikom praktycznego wykorzystania wiedzy przez ćwiczenia i symulacje. A także podpowiedzi o zastosowaniach LLM na co dzień dla indywidualnej efektywności.
Innowacja: Zachęcenie do kreatywnego myślenia i dyskusji na temat przyszłych trendów w AI i GBS oraz możliwości i ograniczeń wykorzystania technologii już dziś.
Bezpieczeństwo: Zwiększenie świadomości zagrożeń i sposobów zarządzania ryzykiem związanym z AI.
Rozwój: Dostarczenie narzędzi i wskazówek dotyczących efektywnego korzystania z LLM do wspomagania rozwoju – własnego oraz organizacji.

Przygotowany przez Rzeczpospolitą i Gekko advisoryNOW program będzie szczególnie wartościowy dla osób pracujących lub planujących rozwijać swoją karierę w centrach usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D na stanowiskach:
•    Team leader lub osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk menadżerskich,
•    Menadżerowie odpowiedzialni za transformację biznesową, efektywność operacyjną oraz jakość świadczonych usług
•    Osoby aktualnie biorące udział w zarządzaniu SSC/GBS/BPO/IT/R&D

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w formule online w czasie rzeczywistym.
•    Treści merytoryczne poparte będą doświadczeniami Prelegentów i pracą własną uczestników.
•    Zaplanowane są warsztaty, z aktywnym udziałem Uczestników, przewidziana jest praca w grupach, omawianie wypracowanych treści na forum, praca na realnych przykładach Uczestników i Prelegentów, moderowane dyskusje, burza mózgów, sesje pytań i odpowiedzi i inne aktywne metody pracy. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała