DORA

- nowe rozporządzenie w zakresie odporności operacyjnej i cyberbezpieczeństwa

Start date:
27.10.2023
End date:
27.10.2023

Description

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) dotyczące operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.
Rozporządzenie będzie dotyczyło ponad 22 000 podmiotów finansowych oraz dostawców usług ICT działających na terenie UE. Rozporządzenie weszło w życie 16.01.2023 r. a podmioty, których dotyczy, mają czas do 17.01.2025 aby dostosować się do nowych regulacji. 

Operacyjna odporność cyfrowa ma na celu zagwarantowanie ciągłości oraz jakości świadczonych usług w obliczu zakłóceń, które wpływają na technologie ICT firm. 

DORA to głównie rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa, jednak zgodność z jego wymaganiami jest dużym krokiem naprzód w ochronie wrażliwych danych osobowych, takich jak dane finansowe, nakazanej przez RODO. 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o tym jak dostosować organizację do nowych regulacji.  
Szkolenie zostało podzielone na dwa moduły skupiające się na aspektach prawnych regulacji oraz aspektach związanych z technologią informatyczną. 


Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

•    Kogo dotyczą nowe przepisy rozporządzenia DORA, jaki jest ich zakres i implikacje prawne oraz kto i  w jakim zakresie odpowiada za wdrożenia zgodnie z nowymi regulacjami? 
•    Jakie nowe elementy wprowadza rozporządzenie względem dotychczas obowiązujących regulacji rynku finansowego?
•    Jak zmienia się podejście do umów outsourcingowych z dostawcami IT i na co zwrócić uwagę?
•    Jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami DORA?
•    W jaki sposób zarządzać ryzykiem ICT i zgłaszać incydenty według nowych regulacji? 
•    Kiedy, kto i w jaki sposób może wykonywać testy ofensywne aplikacji/systemów?
•    Jak zarządzać ryzykiem zewnętrznych dostawców usług ICT?

Zespół zaproszonych przez nas prelegentów to uznani eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinach prawa oraz nowych technologii i ICT, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. W swojej praktyce byli odpowiedzialni za procesy wdrożeniowe oraz audyty m.in. w sektorze finansowym przedsiębiorstw oraz publicznym. 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:
•    Kadrę zarządzającą instytucji finansowych
•    Kadrę zarządzającą instytucji płatniczych 
•    Kadrę zarządzającą instytucji ubezpieczeniowych 
•    Dostawców usług IT dla sektora finansowego
•    Przedstawicieli działów prawnych, compliance
•    Przedstawicieli działów cyberbezpieczeństwa
•    Przedstawicieli działów IT sektora finansowego

Organizacja szkolenia:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM). Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat oraz głosowo. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Monika Horeczy

Project Manager, Dział konferencji i szkoleń Dziennika RZECZPOSPOLITA