Raportowanie ESG

dobre praktyki raportowania danych niefinansowych II edycja

Start date:
30.07.2024
End date:
30.07.2024

1 390 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Rosnące znaczenie raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju wynika z faktu, że inwestorzy i inne zainteresowane strony wzywają przedsiębiorstwa do ujawniania większej ilości informacji na temat swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz strategii środowiskowych, społecznych i zarządzania.

Stworzenie raportu zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem, ponieważ musi spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach i standardach oraz posiadać odpowiednią równowagę informacji z poszczególnych programów. 
Informacje muszą być istotne, porównywalne, weryfikowalne, łatwe do zrozumienia oraz dawać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Co więcej, firmy muszą określić, poprzez podwójną ocenę istotności, jakie informacje, wpływ, ryzyko i możliwości należy ujawnić. 

W trakcie szkolenia Raportowanie ESG, w oparciu o przykłady oraz wiedzę i praktykę naszych Prelegentów dowiesz się:

 • jakie są ryzyka związane z ESG w obszarze środowiskowym, wpływu społecznego i ładu korporacyjnego,
 • jakie są kluczowe cele i wskaźniki ESG,
 • o zmianach w standardach i ramach raportowania ESG (w tym CSRD),
 • jakie kary przewidziane są za brak przygotowania sprawozdania zrównoważonego rozwoju,
 • jaki wpływ ma raportowania niefinansowego na biznes – wyzwania związane z wdrożeniem CSRD i ESRS,
 • jaka powinna być zawartość raportu wg CSRD,
 • jakie są standardy raportowania ESRS,
 • co daje analiza podwójnej istotności czyli  identyfikacja kwestii zrównoważonego rozwoju, które mają największy wpływ na ich działalność oraz interesariuszy,
 • jak zacząć liczyć ślad węglowy organizacji w zakresie 1,2,3 i ślad węglowy produktów? jJakie są ryzyka, ograniczenia, specyfika polskiego rynku którą trzeba wziąć pod uwagę podczas ustalania celów dekarbonizacyjnych,
 • jak rozpoznać i unikać greenwashingu,
 • dlaczego istotne jest zachowanie należytej staranności w raportowaniu niefiansowym.

Metodologia szkolenia:

 • Intensywne, praktyczne i oparte na studiach przypadków szkolenie prowadzone na żywo online w formie warsztatu,
 • Uczestnicy będą analizować rzeczywiste przykłady raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG, dzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami,
 • Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i wchodzić w interakcję z grupą i trenerami podczas pracy nad studiami przypadków.

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych opracowaniem raportu ESG, zrozumieniem najczęściej stosowanych standardów raportowania ESG i komunikowaniem wyników ESG interesariuszom.

Jest to szczególnie istotne dla: 

 • Dyrektorów, Menedżerów, Specjalistów ESG, 
 • Specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju,
 • Dyrektorów finansowych,
 • Dyrektorów ds. korporacyjnych ,
 • Osób odpowiedzialnych za budowanie strategii firmy,
 • Osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportu,
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką raportowania ESG.

Organizacja szkolenia:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM). Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała