PRAWNE ASPEKTY UMÓW I ROZWIĄZAŃ IT W ORGANIZACJI

Najczęstsze błędy i pułapki, praktyczne wskazówki

Start date:
14.12.2017
End date:
15.12.2017

Michał Barta

radca prawny, Wspólnik, kancelaria Barta & Kaliński

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikat ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego oraz prawa własności intelektualnej (IP).
Odpowiedzialny za wsparcie prawne licznych projektów związanych z tworzeniem i negocjowaniem kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT w metodykach kaskadowych oraz metodykach zwinnych (agile) oraz umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym w modelach SaaS, PaaS, IaaS). Koordynator pomocy prawnej w ramach przedsięwzieć z obszaru outsourcingu IT. Prawnik świadczący wsparcie doradcze w zakresie regulacji dotyczących ochrony informacji oraz danych osobowych.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z prawnymi aspektami umów IT oraz ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii

Łukasz Goździaszek

Adwokat, Goździaszek Kancelaria Prawna

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat. Specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Na Uniwersytecie Wrocławskim wykłada przedmioty prawno-informatyczne: „Prawo Internetu i Technologii”, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, „Prawo blogosfery”, „Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych”, „Techniki informacji i komunikacji”, „Obsługa Prawniczych Baz Danych” oraz „Technologia informacyjna”. Autor książek: „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, „Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej”, „Prawo blogosfery” i "Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie”.

Agnieszka Kocon

Radca Prawny, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności oraz nowych technologii.
Od wielu lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom w bieżącej działalności. Jej praktyka obejmuje w szczególności zagadnienia związane z prawnymi aspektami wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony danych, przygotowuje dokumentację przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzeniu przetwarzania danych, umowy dotyczących transferu danych, a także wiążące reguły korporacyjne. Prowadzi audyty procesów związanych z przetwarzaniem danych. Od ponad roku doradza przedsiębiorcom w zakresie dostosowania przetwarzania danych osobowych do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia dotyczące RODO oraz nowych technologii.

Agata Majchrowska

Adwokat, ekspert prawa IT, Kancelaria Adwokacka adw. dr Agata Majchrowska

adwokat, doktor nauk prawnych, mediator, doradca restrukturyzacyjny.
autorka pierwszej, wypromowanej w Polsce rozprawy doktorskiej, dotyczącej korzystania z treści cyfrowych Chmury Obliczeniowej (2015-2016) oraz publikacji z zakresu usług społeczeństwa informacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną i usług płatniczych (2006-2016). Współautorka komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pod red. prof. dr hab. J. Gołaczyńskiego (2009). Od 2006 roku aktywnie uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych i konferencjach, dotyczących prawa nowych technologii – również w ramach inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej, dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego (2015-2017). Od 2007 zaangażowana w działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz - od 2015 - Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 1997-2004 zatrudniona i szkolona w Spółkach związanych z integracją systemów, usługami sieciowymi oraz e-Commerce.
W Adwokaturze od 2006 roku, od 2010 roku prowadzi własną Kancelarię Prawa Gospodarczego. Promotorka idei Law 4 Business oraz Legal Design Thinking, dedykowanej szczególnie dla sektora IT. Więcej szczegółów na stronie: http://www.mplb.pl

mec. Marcin Maruta

PARTNER, SZEF ZESPOŁU AUDYTÓW LICENCYJNYCH, MARUTA WACHTA SP.J.

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef działu Kontraktów IT w Kancelarii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców
i klientów sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego).

Najlepszy prawnik w dziedzinie Technologie wg Rankingu Rzeczpospolitej 2018 oraz Technologie, Media, Telekomunikacja wg. Rankingu Rzeczpospolitej w latach 2016 i 2017.

Anna Serpina-Forkasiewicz

Prawnik, Prezes Zarządu PortalPZP Sp. z o.o

Anna Serpina-Forkasiewicz od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza klientom również w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, e-commerce oraz ogólnych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała obsługując największych klientów w Polsce z branży IT oraz zamawiających budujących systemy IT. Obejmuje ono doradztwo prawne na rzecz klientów z wielu sektora publicznego oraz komercyjnego w szczególności w zakresie usług informatycznych, dystrybucji dóbr intelektualnych, wytwarzania oprogramowania czy audytu prawnego systemów informatycznych. Ma również doświadczenie w doradztwie w zakresie prac analitycznych wiodącym producentom systemów o charakterze prawnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych oraz audytów prawnych w odniesieniu do systemów informatycznych obejmujących obszar prawny. Jest współautorem Portalu e-Usług SmartPZP. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Ewa Stachowska

Radca prawny, wspólnik kancelarii Rutkowska Stachowska Law and Technology

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu szeroko rozumianych umów IT, w tym umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe, zarówno w modelu on-premise, jak też modelach typu SaaS, PaaS, IaaS itp. Doświadczony praktyk w zakresie kompleksowego wsparcia prawnego w tworzeniu modeli dystrybucji oprogramowania oraz zabezpieczenia własności intelektualnej jego producentów i integratorów. Od ponad 15 lat zaangażowana w doradztwo prawne na rzecz polskich i międzynarodowych organizacji, głównie dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwiązań teleinformatycznych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów z sektora IT, pracując zarówno w ramach kancelarii zewnętrznych, jak też jako in-house. Uczestniczyła i wspierała projekty infrastrukturalne m.in. na budowę sieci szerokopasmowych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu praktycznych aspektów ochrony własności intelektualnej, tworzenia i negocjowania umów wdrożeniowych.

Paweł Żerański

Radca prawny, LL.M., Wspólnik, kancelaria Gładysz & Żerański kancelaria prawnicza sp. j., arbiter PIIT

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Autor publikacji z tego zakresu ukazujących się zarówno w renomowanych periodykach prawniczych, jak i w prasie. W toku dwudziestoletniej pracy zawodowej zdobył bogate doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów IT zarówno po stronie dostawcy rozwiązania, jak i po stronie zamawiającego zarówno. Świadczył w tym zakresie pomoc prawną zarówno międzynarodowym koncernom, jak i polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. W roli prelegenta wystąpił na XLIII edycji seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego Uwarunkowania prawne i technologiczne udostępniania treści cyfrowych w Internecie organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki.