LIDER ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Jak efektywnie przeprowadzić zmiany w organizacji?

Start date:
29.03.2018
End date:
30.03.2018

Description

Udział w warsztatach „Lider Zarządzania Zmianą” pozwoli nabyć umiejętności skutecznego wdrażania zmian w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiego rozumienia procesów zmiany na poziomie psychologicznym, socjologicznym i organizacyjnym, umiejętności budowania efektywnego zespołu projektowego oraz wspierania rozwijania kompetencji efektywnego działania w sytuacji zmian.

W PROGRAMIE WARSZTATÓW M.IN.:

  • Planowanie procesu zmiany: myślenie strategiczne, wyznaczanie celów
  • Podejście Agile i Lean do wdrażania zmian
  • Budowanie strategii komunikacji i elementy storytellingu w zespole
  • Tworzenie efektywnego zespołu projektowego, który będzie aktywnie wspierał zmianę
  • Najczęstsze błędy w zarządzaniu zmianą
  • Techniki radzenia sobie ze stresem, oporem i emocjami wobec zmian
  • Aspekty psychologii, fizjologii i neurologii, które pomagają wdrażać zmiany
  • Kompetencje lidera zmiany: umiejętności menedżerskie, motywacyjne i sposoby odkrywania potencjału
  • Case studies: przykłady skutecznych liderów zmian oraz sytuacje kryzysowe
  • Liczne dyskusje i ćwiczenia!

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

HILLWAY Training & Consulting jest jedną z wiodących firm szkoleniowo-doradczych w Polsce. Firma prowadzi projekty rozwojowe – doradztwo i szkolenia w dziedzinie przywództwa, zarządzania, efektywności organizacyjnej, podnoszeniu kompetencji pracowników oraz poprawie efektywności sprzedaży i obsługi klienta w kanale bezpośrednim i telefonicznym. HILLWAY wspiera wiele firm w procesach zarządzania zmianą i adaptacji pracowników do zmian, w procesach pracy w środowisku zwinnym, wirtualnym i rozproszonym.

Invited by

Katarzyna Żmijewska