ESG - Raportowanie w praktyce

Otoczenie regulacyjne

Start date:
13.06.2023
End date:
13.06.2023

Description

Wiele osób myśli, że Porozumienie Paryskie oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju określone przez ONZ nie dotyczą bezpośrednio ich przedsiębiorstw. Tymczasem mają one właśnie bezpośrednie przełożenie na wiele zmian w unijnych przepisach dotyczących różnych obowiązków sprawozdawczych nakładanych na przedsiębiorstwa, jak rozporządzenie ws. Taksonomii, rozporządzenie SFDR, czy najnowsza dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która znacząco zwiększy zakres przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania zrównoważonego rozwoju. W przypadku Polski skok ilościowy będzie z około 150 firm do ponad 3 500 firm.

Jak się odnaleźć w tych najważniejszych rozporządzeniach i dyrektywach? Jak biegli rewidenci będą podchodzić do weryfikowania informacji ujawnianych przez firmy w zakresie taksonomii zrównoważonego finansowania oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami otoczenia regulacyjnego międzynarodowego i unijnego, oraz wyjaśnienie zmian jakie nastąpią w audycie danych ESG dla spółek objętych wymogami dyrektywy CSRD.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakim celom politycznym i klimatycznym ma się przysłużyć raportowanie ESG 
•    wiedzieć jakie są obecnie stosowane najpopularniejsze wytyczne i standardy raportowania ESG 
•    umieć odnieść wymogi z rozporządzeń (Taksonomicznego i SFDR) oraz dyrektywy CSRD do spółki w której pracują
•    mieć też świadomość, w jakim kierunku docelowym zmierza audyt danych ESG.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z wielowymiarowymi celami politycznymi i klimatycznymi będącymi podstawą raportowania zrównoważonego rozwoju i taksonomicznego. Umożliwi ustrukturyzowanie wiedzy o najbardziej aktualnym stanie otoczenia regulacyjnego w UE w obszarze ESG, a także o najpopularniejszych wytycznych i standardach raportowania ESG, które zostały także wykorzystane do opracowania przyszłych europejskich standardów raportowania. Będzie okazją do zapoznania się  z kluczowymi założeniami nowej dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) oraz zmianami, jakie nastąpią w audycie sprawozdawczości ESG.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

•  Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•  Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•  Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała