ESG - Raportowanie w praktyce

Otoczenie regulacyjne

Start date:
13.06.2023
End date:
13.06.2023

Timeline

Day I
Tuesday
13 june 2023
09:20

Czas na logowanie

09:30

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

Nazwisko prelegenta zostanie wkrótce podane

•    Wpływ Porozumienia Paryskiego na rozwój zrównoważonego rozwoju
•    Dobór SDG’s do działalności firmy
 

10:20

Standardy raportowania i wytyczne

Nazwisko prelegenta zostanie wkrótce podane

•    Przegląd standardów raportowania ESG i czynniki decydujące o wyborze standardu
•    Wytyczne Komisji Europejskiej dot. raportowania niefinansowego
 

11:05

Przerwa

11:25

Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Nowe wymogi w zakresie Taksonomii SF
•    Finansowe wskaźniki dotyczące Taksonomii
 

12:15

Wymogi dla emitentów wynikające z Rozporządzenia 2019/2088 SFRD

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Wymogi dla instytucji finansowych wnikające z SFDR
•    Pośrednie obowiązki dla klientów
 

13:00

Przerwa

13:30

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Stan prac legislacyjnych nad implementacją dyrektywy CSRD
•    Najważniejsze założenia dyrektywy
 

14:20

Audyt danych niefinansowych

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Obecne zasady wykonywania audytów niefinansowych
•    Limited assurance vs reasonable assurance
 

15:05

Zakończenie