OCHRONA KNOW HOW PO 09.06.2018 R.

Jak skutecznie chronić sekrety firmy

Start date:
17.10.2018
End date:
17.10.2018

Timeline

Day I
Wednesday
17 october 2018
08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Skuteczne narzędzia dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnego wykorzystania know-how

Arkadiusz Matusiak, Kieruje praktyką przestępczości gospodarczej w polskim biurze Bird & Bird , Marcin Ajs, Junior Associate w zespole przestępczości gospodarczej w warszawskim biurze Bird & Bird

 • Postępowanie karne jako narzędzie do skutecznej walki z bezprawnym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Cywilnoprawne roszczenia z tytułu bezprawnego wykorzystania know-how
 • Case study
09:45

Know-how & prawa własności intelektualnej a prawo konkurencji

Marcin Alberski, Associate w międzynarodowym zespole prawa konkurencji oraz w zespole Tech & Comms w Kancelarii Bird & Bird , Mateusz Dubek, Adwokat, Senior Associate, Bird & Bird

 • Dyrektywa 2016/943 Trade Secrets i jej implementacja do prawa polskiego;
 • Sposoby ochrony rozwiązań technicznych – know-how vs. patent;
 • Obowiązek przekazywania poufnych informacji zawarty w umowach licencyjnych a prawo konkurencji;
 • Umowy o transferze technologii;
 • Licencjonowanie na zasadach FRAND;
 • Ceny produktów innowacyjnych a prawo konkurencji;
 • Granice dopuszczalnej reklamy produktów innowacyjnych.
10:30

Przerwa na kawę i herbatę

10:45

Czy można zjeść ciastko i mieć ciastko?” czyli prawo konkurencji a ochrona danych wrażliwych

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Radca prawny, wspólnik Kancelarii Gessel, Koziorowski

 • tajemnica przedsiębiorcy jako element przewagi konkurencyjnej,
 • granice współpracy między przedsiębiorcami (audyty, koncentracje, porozumienia),
 • obowiązek udzielania informacji UOKiK a ochrona tajemnic przedsiębiorcy
11:30

Ochrona informacji wrażliwych w firmie - jak obronić się przez byłym pracownikiem

Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Radca prawny, Kancelaria Centrum Prawa Konkurencji

 • narzędzia minimalizujące ryzyko wykorzystania informacji przez pracownika po jego odejściu
 • zasady dochodzenia roszczeń w przypadku zaistnienia faktu wykorzystania informacji ze szkodą dla byłego pracodawcy
12:15

Przerwa na lunch

12:45

Co zrobić, gdy były pracownik/współpracownik lub konkurencyjny podmiot bezprawnie wykorzysta poufne know-how (kradzież know-how)?

Aneta Pankowska, Radca Prawny, RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

 • narzędzia prawne, z jakich można skorzystać w przypadku bezprawnego wykorzystania chronionego know-how przez byłego pracownika
 • praktyczne aspekty dochodzenia ochrony w oparciu o rzeczywiste casy
 • jakich narzędzi należy użyć, aby ochrona była jak najbardziej efektywna.
13:30

Druga strona medalu, czyli jak broni się pracownik w sporze o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Arkadiusz Michalak, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

 • Problemy dowodowe związane z wykazaniem nieuczciwości przejęcia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Obrona pracownika w procesie: zarzuty w tym m.in. dotyczące braku spełnienia przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa czy pozyskania tajemnicy z innych źródeł np. reverse engineering
 • Brak bezprawności ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kontekście dyrektywy o ochronie know-how
 • Domniemania faktyczne w procesie czyli czy w Polsce obowiązuję doktryna nieuniknionego ujawnienia ?
14:15

Przerwa na kawę i herbatę

14:30

Nowe prawo o ochronie know-how – jakie zmiany dla ochrony innowacji i działalności B+R?

Agnieszka Sztoldman, SMM Legal

 • wpływ zmian na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w Polsce
 • ochrona innowacji w przedsiębiorstwie, a także obowiązek zachowania poufności w relacji pracownik (współpracownik)-pracodawca w działalności B+R
 • współpraca przedsiębiorców w ramach wspólnych przedsięwzięć, z jednostkami badawczymi i uniwersytetami, w kontekście prac B+R i działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach
 • przedstawienie rekomendowanych rozwiązań kontraktowych oraz strategii przeciwdziałania sporom sądowych i scenariusze procesowe
16:00

Zakończenie szkolenia