OCHRONA KNOW HOW PO 09.06.2018 R.

Jak skutecznie chronić sekrety firmy

Start date:
17.10.2018
End date:
17.10.2018

Description

9 czerwca 2018 roku upłynął termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Ci, którzy nie wdrożyli Dyrektywy, mogą zostać pozbawieni swojej przewagi konkurencyjnej. Może się okazać, że to co dotychczas uważane było za tajemnicę w czerwcu 2018 roku przestało nią być.

CZY WDROŻYŁEŚ WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY?

Jeżeli coś nie będzie chronione nie zostanie uznane za tajemnicę, która podlega prawnej ochronie.

W trakcie szkolenia przedstawimy:

  • aktualne problemy związane ze skuteczną ochroną know how;
  • metody zapobiegania ujawnianiu tajemnic;
  • sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • sposoby dochodzenia swoich praw w przypadku naruszenia know how

Na szkolenie zapraszamy:

  • Członków zarządu.
  • Właścicieli firm.
  • Przedstawicieli działów prawnych i compliance zajmujących się szeroko rozumianą ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Invited by

Agnieszka Spychała