R&D SUMMIT 2019

Start date:
09.10.2019
End date:
10.10.2019

Timeline

Day I
Wednesday
9 october 2019
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Anna Kowalkowska, Project Manager, dziennik „Rzeczpospolita”

09:35

Strategia ochrony własności przemysłowej dla rezultatów działalności badawczo-rozwojowej

Magdalena Tagowska, Rzecznik patentowy, szef działu Patentów w kancelarii patentowej, Patpol

 • Rodzaje przedmiotów własności przemysłowej 
 • Patent jako efektywne narzędzie ochrony rozwiązań o charakterze technicznym
 • Jak opracować strategię patentowania?
 •  Alternatywne sposoby ochrony wynalazków
10:10

Jak osiągnąć sukces w projektach R&D w interdyscyplinarnym środowisku technologicznym

Case study

dr Sebastian Grabowski, Dyrektor IoT i Zawansowanych Technologii Orange Polska, Pełnomocnik Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City

 • Jak konstruować projekty R&D w środowisku technologicznym
 • Interdyscyplinarność jako kluczowy element sukcesu 
 • Klient vel Produkt - jak znaleźć odbiorcę produktów badawczych w dużej firmie
 • Projekt badawczy VaVeL  zrealizowany w konsorcjum Miasto St. Warszawa, Politechnika Warszawska, Orange Polska   
   
10:40

Innowacyjność i rozwój nowego biznesu – carsharing samochodów elektrycznych

Case study

Mariusz Iskierski, Członek Zarządu, 4Mobility S.A.

 • Miejsce nowych biznesów w obszarze Innowacji w PGE
 • Identyfikacja nowego rynku i usługi
 • Plan rozwoju - wdrożenie pilotażowe i skalowanie biznesu
 • Perspektywy dalszego rozwoju
   
11:15

Przerwa na kawę

11:30

WORKSHOP - FINANSOWANIE ROZWOJU I INNOWACJI

Grzegorz Kuś, Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc , Barbara Brzezińska, PwC | Manager, State Aid Team , Rafał Pulsakowski, Starszy Menedżer, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

 • Wydatki na badania i rozwój w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz w odniesieniu do świata i Europy
 • Napływ inwestycji w centra B+R do Polski
 • Przegląd źródeł i mechanizmów finansowania innowacji:
  • dotacje na B+R oraz innowacyjne inwestycje
  • ulgi (ulga na B+R, IP Box)
  • Polska Strefa Inwestycji
    
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Jak zidentyfikować i zabić słabe projekty wcześniej?

Jakub Lasota, Chief Product Officer, Qvistorp S.A. , Krzysztof Janusz, VP Business Development, Qvistorp S.A.

   Nowe inicjatywy są generowane przez różne jednostki lub zespoły w organizacji. Zanim podejmą decyzję „idź”, muszą przygotować uzasadnienie biznesowe i wykazać ROI dla firmy. W większości przypadków inicjatorzy projektu pracują w silosach, nie zdając sobie sprawy z tego, co i jak robią inni. Prowadzi to do wielu problemów i niespójności. Na koniec często decydenci porównują jabłka do pomarańczy. 
   Jak rozwiązać ten problem i wymusić na organizacji przejrzystość i współpracę oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem w modelowaniu nowych inicjatyw w łatwy i niezawodny sposób? 
 

14:45

Customer development, badania etnograficzne i rola interdyscyplinarnego R&D w dobie rosnącej konkurencji

Case study

Gniewomir Gordziej, R&D Director, ALVO Medical

 • Problematyka wąskiej próbki w wysoce wyspecjalizowanych branżach
 • Rola obserwacji etnograficznych w branżach wąskiej próbki
 • Omówienie prób rozwojowych w strukturze autonomicznych działów
 • Demokracja w rozwoju – paradoks idei
 • Powody przejścia na interdyscyplinarny model i omówienie założeń wejściowych
   
15:30

Przerwa na kawę

15:40

Banki i Fintechy – konkurencja czy uzupełnienie oferty i wsparcie procesów Banku? Jak budować ekosystem innowacji w instytucji finansowej

Maciej Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji, Santander Consumer Banku

 • Czym jest fintech i dlaczego jest szybszy od Banku?
 • Jak konkurencję ze strony fintechów zamienić na współpracę?
 • Kompetencje potrzebne w ekosystemie bankowo-fintechowym do idealnej symbiozy 
   
16:15

Opracowanie planu kontroli dla innowacyjnego wyrobu

Case study

Dr inż. Marcin Trzyna, R&D, QA Director w Braster S.A.

 • Tworzenie z niczego, czyli pierwsze wytyczne jakościowe. Rozwój i próba znalezienia metody weryfikującej jakość półproduktów i wyrobu finalnego
 • Walidacja linii produkcyjnej
 • Control Plan wydanie 1.0 i certyfikacja wyrobu
 • Od założeń do rzeczywistości i z powrotem, czyli jak ewoluuje plan kontroli. Zderzenie etapu prototypowania z walidacją linii produkcyjnej. 
   
17:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Day II
Thursday
10 october 2019

Ścieżka

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Funkcja parku naukowo technologicznego w rozwoju B+R w kontekście branży farmaceutycznej

Justyna Cięgotura, Zastępca Dyrektora PPNT, Członek Zarządu

 • Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – porozumienie dwóch światów
 • Skuteczne wdrażanie technologii na przykładzie spółek spin off oraz inwestycji kapitałowych 
 • Naukowiec biznesmenem? Narzędzia wsparcia nauki w skutecznym wdrażaniu wyników B+R w gospodarce na przykładzie działań PPNT
   
10:15

Współpraca Polskiej Sieci Biobanków i BBMRi.pl z sektorem farmaceutycznym - główne założenia, zasady współpracy, wymierne korzyści

Dr n. med. Jarosław Skokowski, Krajowy Specjalista ds. biobankowania klinicznego, Konsorcjum BBMRI.pl

 • Biobankowanie - próba zmiany paradygmatów w opiece medycznej
 • Dlaczego biobankowanie jest interesujące dla branży farmaceutycznej i ICT?
 • Co wspólnego mają: Biobankowanie, Medycyna Precyzyjna, Big Data oraz Sztuczna Inteligencja
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Wpływ otoczenia prawnego i inicjatyw legislacyjnych na rozwój branży farmaceutycznej w Polsce

Krzysztof Kopeć, Prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

 • Wpływ ustawy refundacyjnej na aktywność inwestycyjną producentów leków
 • Mechanizmy stymulacji rozwoju produkcji farmaceutycznej w Unii Europejskiej
 • Mechanizm Refundacyjnego Trybu Rozwojowego a oczekiwany efekt
   
12:00

Wpływ przepisów dotyczących ochrony konkurencji na strategię i współpracę badawczą i komercyjną w branży farmaceutycznej

Maciej Żelewski, PwC Legal Pawłowski Żelaźnicki sp.k.

 • Które obszary prawa ochrony konkurencji są najbardziej istotne dla branży farmaceutycznej? 
 • Podsumowanie praktyki organów antymonopolowych i jej wpływu na branżę farmaceutyczną
 • Ryzyka konkurencyjne związane z projektami co-development lub co-marketing
 • Polityka ochrony konkurencji a strategia badawcza, komercyjna i marketingowa spółek farmaceutycznych
   
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Wymagania GMP oraz ISO 14644 dla pomieszczeń produkcyjnych i kontroli jakości w farmacji

Patrycja Sitek, CR Konsulting Owner/ Coordinator QMS in BBMRI.pl

 • Co to jest ISO 14644
 • Wymagania GMP a wymagania ISO14644
 • Porozumienie CSM - w czym może się przydać?
 • Organizacja clean room dla produkcji i kontroli jakości
   
14:15

Przerwa na kawę

14:30

"Od pomysłu do przemysłu”

Case study

Renata Pawlak-Morka, Dyrektor Rozwoju Produktów, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

 • Obecne trendy w branży farmaceutycznej - otoczenie biznesowe oraz regulacyjne
 • Jakie elementy poddać dyskusji na etapie oceny wykonalności projektu rozwojowego i dlaczego?
 • Alternatywne strategie rozwoju - studium przypadku
 • Dlaczego warto monitorować otoczenie - identyfikacja kluczowych etapów decyzyjnych w trakcie rozwoju produktu
 • Wprowadzenie do obrotu - czy to koniec aktywności?
   
15:15

Rola badania uwalniania w trakcie cyklu życia produktu leczniczego. Czyli od preformulacji do zmian porejestracyjnych. Jak efektywnie wykorzystywać w praktyce. Wpływ wyników na proces decyzyjny w fazie R&D

Case study

Łukasz Grosman, Head of Dissolution Laboratory, Hasco-Lek S.A

 • Rola badania uwalniania w pierwszych etapach procesu R&D. Dlaczego warto ponieść większe nakłady w tej fazie rozwoju leku generycznego? 
 • Badanie dostępności farmaceutycznej jako jeden z krytycznych parametrów decydujących o przejściu do kolejnych etapów rozwoju produktu leczniczego.  
 • Jak wykorzystywać badania uwalniania w celu minimalizowania ryzyka niepowodzenia badań BE
   
16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Day III
Thursday
10 october 2019

Ścieżka

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Trend personalizacji wyrobów gotowych w realiach produkcji przemysłowej. Trudności produkcyjno-logistyczne przy modelu biznesowym firmy opartym na produkcji wyrobów gotowych spersonalizowanych na klienta finalnego

Case study

Sebastian Gałka, FoodTec Innovations & Consulting

 • Trend personalizacji – omówienie na przykładach liderów rynkowych oraz modelu biznesowego Sundose
 • Trudności związane z planowanie produkcji seryjnej pod indywidualne zamówienia klienta
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing na przykładach
   
10:15

Jak zapewnić prawa do własności intelektualnej powstałej w projektach R+D?

Dagmara Jaskulak, Radca prawny w praktyce TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych w PwC Legal

 • Komu przysługują prawa własności intelektualnej
 • Jak zapewnić, że spółka skutecznie będzie mogła dysponować prawami własności intelektualnej
 • Problematyka wielu uprawnionych do praw własności intelektualnej stworzonych w ramach projektów R+
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Pomieszczenia clean room w branży FMCG - przedstawienie kluczowych wymagań i obszarów

Patrycja Sitek, CR Konsulting Owner/ Coordinator QMS in BBMRI.pl

 • Wymagania produkcji produktów FMCG
 • Clean room w FMCG - wymagania prawne a rzeczywistość
 • Klasy czystości pomieszczeń dla branży FMCG
   
12:00

Jak współpracować w projektach R&D w środowisku międzynarodowym

Case study

Marta Kutyna-Bakalarska, MBA, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami, Grupa Maspex

 • Konsorcjum europejskie EIT Food
 • Rola polskich firm w projektach R&D w środowisku międzynarodowym
 • Przykładowe projekty badawcze Grupy Maspex realizowane w konsorcjum EIT Food
   
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Konkurowanie pod wiatr - strategie prawne innowacji i wprowadzania nowych produktów na ugruntowane rynki

Maciej Żelewski, PwC Legal Pawłowski Żelaźnicki sp.k.

 • Jak zidentyfikować dominanta lub prywatne bariery wejścia na rynek?
 • Jakie są dostępne narzędzia prawne w obronie innowatorów i podmiotów o niskiej sile rynkowej wchodzących na zdominowane rynki
 • Jakie zachowania monopolistów można kwestionować i jak robić to skutecznie?  
   
14:15

TRIZ, czyli innowacje na sterydach

Michał Hałas, Ekspert TRIZ, GRUPA ODITK

 • TRIZ - zestaw narzędzi do generowania rozwiązań do trudnych problemów
 • Jaką blokadę w naszych głowach można obejść dzięki TRIZ?
 • Czy można patrzeć na rozwiązanie, ale go nie widzieć?
 • Przykłady rozwiązanych problemów R&D FMCG przy pomocy TRIZ
 • Narzędzia do strategii, oszczędzania i zwykłego usprawniania.
   
15:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Day IV
Thursday
10 october 2019