Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsięwzięć rodzinnych – SUKCESJA, programy motywacyjne, FUZJE I PRZEJĘCIA

Data rozpoczęcia:
18.09.2020
Data zakończenia:
18.09.2020

Prelegenci

Piotr Grabowski

radca prawny, wspólnik zarządzający, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie korporacyjnym oraz transakcyjnym. Specjalizuje się w kwestiach prawnych związanych z ofertami publicznymi, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Reprezentuje klientów przed KNF, GPW, KDPW, UOKIK oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradza klientom w zakresie projektów prawnopodatkowych z wykorzystaniem struktur opartych o Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie M&A, wykupów lewarowanych oraz bieżącym doradztwie korporacyjnym. Wykładowca na licznych szkoleniach i seminariach m.in. z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Zatrudniony był w Kancelarii Prawnej Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Doradcy Prawni, w Komisji Nadzoru Finansowego - Departamencie Postępowań – jako Zastępca Dyrektora Departamentu, Copernicus Securities S.A. – jako Radca Prawny / Członek Zarządu, Copernicus Capital TFI – jako Prezes Zarządu.

Jeden z założycieli Querton Capital Partners Sp. z o.o. Sfinalizował od strony prawnej i regulacyjnej przejęcie Copernicus TFI od funduszu PE. W swojej pracy wykazuje się ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także spokojem i kreatywnością, co skutkuje wyważonym i skutecznym podejściem do klienta oraz jego celów biznesowych.

Agnieszka Mitręga

radca prawny, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Radca prawny z 14-to letnim doświadczeniem, specjalizująca się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Specjalizuje się również w sprawach korporacyjnych: bieżąca obsługa spółek, reorganizacje (podziały, połączenia, przekształcenia). Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcji nabywania portfeli wierzytelności. Doradzała także w zakresie zawierania umów serwisowych oraz o zarządzanie portfelami wierzytelności. Zajmowała się również zagadnieniami związanymi z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe.

dr Rafał Trzeciakowski

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, w ramach której prowadzi zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w obszarze procesów sukcesyjnych firm rodzinnych, w tym w tworzeniu wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych. Jest autorem lub współautorem wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania.

Prywatnie pasjonat sportu, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu prawem sportowym oraz działalności w Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.