SALES & OPERATIONS PLANNING 2017

Mechanizmy planowania, techniki prognozowania, mierniki efektywności

Start date:
20.03.2017
End date:
21.03.2017

Timeline

Day I
Monday
20 march 2017
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

CZĘŚĆ 1:

ZAPLANUJ I UPORZĄDKUJ SWOJE DZIAŁANIA W RAMACH S&OP – STRATEGIA I KOMUNIKACJA

09:30

Proces wdrożenia Sales & Operations Planning w firmie handlowej krok po kroku

Krzysztof Bobiński, Dyrektor d/s Łańcucha Dostaw w regionie CEE, Panasonic Marketing Europe GmbH

 • Cel wdrażnia S&OP w firmach nieprodukcyjnych
 • Jak efektywnie wprowadzić S&OP w struktury Twojej firmy i ukierunkować procesy wewnętrzne na rozwoj wspolnej strategii?
 • Architektura techniczna S&OP – jak skutecznie wyznaczyć ramy działania S&OP?
 • Metody rozwoju i zarządzania procesem S&OP
10:25

S&OP jako platforma komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się w procesach S&OP?

Iga Rzeźnik-Wujcik, Kierownik Działu Planowania Produkcji, Ceramika Paradyż

 • Spotkanie w ramach S&OP – jak skutecznie zorganizować i przeprowadzić dyskusję w cross-funkcyjnym zespole?
 • Metody komunikacji między poszczególnymi działami i osobami współpracującymi w ramach S&OP
 • Leadership w procesach S&OP – jak zaangażować Top Management we współpracę w procesach S&OP?
 • Techniki wpływające na zwiększenie zaangażowania i utrzymania dyscypliny pracy w S&OP?
11:20

Przerwa na kawę

CZĘŚĆ 2:

EFEKTYWNIE PLANUJ I PROGNOZUJ PROCESY S&OP – TECHNIKI, METODY, NARZĘDZIA

11:40

Jak skutecznie analizować pozyskane dane, by zwiększyć efektywność procesu S&OP

Jarosław Żeliński, Business Analyst, IT-Consulting

 • Jak stworzyć optymalny zakres poziomu szczegółowości danych planując w S&OP?
 • Wykorzystanie Big Data w prognozach S&OP
 • Narzędzia i innowacyjne rozwiązania do analizy danych
12:40

Demand Planning czyli wpływ kształtowania popytu na optymalizowanie procesów S&OP

Anna Snela, Process Expert – Global Planning, Oriflame Cosmetics

 • Wpływ procesów planowania popytu na kształtowanie procesów planowania łańcucha dostaw
 • Narzędzia planowania popytu w przedsiębiorstwie działającym w systemie sprzedaży bezpośredniej
 • Jak zapewnić wysoką dostępność produktów do sprzedaży w warunkach niskiej trafności prognoz?
13:40

Lunch

14:30

W jaki sposób efektywnie prognozować w ramach S&OP? Wypracuj najbardziej skuteczne metody i techniki prognostyczne

Radosław Żółtowski, Demand Manager ECE, GAST & Contract Man., Intersilesia McBride

 • Sezonowość, trendy .. jakie wskaźniki uwzględniać w prognozach S&OP?
 • Metody wypracowania optymalnego poziomu szczegółowości danych w Twoich prognozach
 • Mechanizmy prowadzenia prognoz krótko- i długoterminowych
 • Jak wykorzystać programy statystyczne w budowaniu prognoz?
15:20

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Day II
Tuesday
21 march 2017
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

CZĘŚĆ 3:

WSPÓŁPRACUJ Z INNYMI DZIAŁAMI – PROGNOZOWANIE A SPRZEDAŻ I FINANSE

09:30

Jak efektywnie wspierać procesy Sales & Operations Planning w firmach EtO?

Zbigniew Sobkiewicz, CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director (MPM Productivity Management)

 • Wizja docelowa planowania zintegrowanego – jak skutecznie stworzyć plan realizacji wizji planowania?
 • 3 etapy wdrożenia – czyli jak efektywnie zaangażować produkcję, zakupy i sprzedaż?
 • Efekty biznesowe realizacji S&OP – metody przezwyciężania głównych trudności i wyzwań
10:30

Prognozowanie sprzedaży a planowanie – jak zaangażować dział sprzedaży w procesy S&OP?

Radosław Klimek, Senior Demand Planning Manager, Kompania Piwowarska

 • Jak skutecznie zintegrować zarządzanie sprzedażą i operacjami?
 • Jak stworzyć analizę przyszłej oferty biorąc pod uwagę planowanie sprzedaży?
 • W jaki sposób uwzględniać zmienność sprzedaży podczas planowania długoterminowego?
 • Metody i narzędzia prognozowania sprzedaży w procesie S&OP
11:20

Przerwa na kawę

11:40

S&OP z perspektywy dyrektora finansowego – jak zaangażować dział finansowy w proces S&OP?

Andrzej Kraszewski, Wiceprezes ds. Finansów i Rozwoju, REN Sp. z o.o.

 • Jak skutecznie pogodzić interesy supply chain i działu finansowego? Techniki współpracy działów finansowych w ramach S&OP
 • W jaki sposób efektywnie ustalać procesy S&OP, by zintegrować z nimi plany finansowe i budżetowanie
 • Jak dział finansowy może polepszyć proces planowania i zwiększyć wzrost osiąganych wyników w łańcuchu dostaw?
 • Zarządzanie projektem wdrożenia S&OP/ IBP w organizacji z perspektywy działu finansowego
12:40

Lunch

CZĘŚĆ 4:

UTRZYMAJ DYSCYPLINĘ PROCESU S&OP – OPTYMALIZOWANIE I MIERZENIE DZIAŁA

13:30

Pomiędzy danymi historycznymi a nadchodzącymi trendami – jak efektywnie planować w ramach S&OP?

Sławomir Pszenny, Kierownik ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw, Heinz Plastics

 • Elastyczność planowania S&OP czyli jak na procesy S&OP przekładają się na zmiany na rynku i pojawiające się akcje specjalne?
 • Jak skutecznie realizować długoterminowe plany i kiedy korygować przyjęte założenia?
 • Nie tylko długofalowa perspektywa – jak uwzględnić w procesach S&OP krótki horyzont czasowy i weryfikować przyjęte plany?
 • Realizacja założonego wyniku – jak minimalizować ryzyko niepowodzenia?
14:00

Audyt procesu S&OP – jak skorygować Twoje działania?

Janusz Pieklik, Dyrektor Consultingu, Business Global Consulting

 • Metody pozwalające utrzymać dyscyplinę procesu S&OP po etapie jego wdrożenia
 • Współpraca i komunikacja w ramach S&OP – jak osiągać założone cele?
 • Wpływ zewnętrznych organizacji na nasze planowanie w procesie S&OP
 • Jak wykorzystać rozmowy z klientami w celu polepszenia efektywności planowania?
15:00

Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział