Kadry Przyszłości - Kadry dla Przemysłu

Konferencja

Start date:
03.11.2021
End date:
04.11.2021

Description

Rejestracja na konferencję została zakończona. 

Relację live z konferencji można oglądać tutaj.

Jednym z najistotniejszych powodów problemów kadrowych we współczesnym przemyśle w Polsce jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy. Według danych opublikowanych w raporcie PARP z lutego zeszłego roku aż 70 proc. polskich pracodawców sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o pożądanych umiejętnościach, w przypadku firm średnich jest to aż 76 proc. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. postanowiła wyjść tym trudnościom naprzeciw. Dlatego od trzech lat realizuje projekt „Kadry dla Przemysłu”. Najważniejszym jego założeniem jest zainicjowanie współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, tak aby wspólnie opracowały dedykowany program studiów. Środowiska akademickie mogą przyczyniać się do zapełnienia luki kadrowej w przemyśle, zaś firmy mogą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.

W skali kraju potrzebne są jednak bardziej złożone działania, dlatego ARP S.A. organizuje konferencję Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu, podczas której przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych będą mogli wspólnie wymieniać doświadczenia i omawiać rozwiązania, mogące stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr dla gospodarki Polski.

Ostatni rok, mimo warunków pandemicznych, przyniósł wiele rezultatów współpracy ARP S.A. ze szkołami i przedsiębiorstwami. Wspólnie zorganizowano kilkanaście webinarów i lekcji online, podczas których specjaliści z firm z różnych branż dzielili się z uczniami i studentami swoją wiedzą o biznesie, o kompetencjach pracowników. Ponadto ARP S.A. uruchomiła platformę e-learningową Przemysłowej Akademii Rozwoju o nazwie „Młody Przemysł”. Uczniowie dzięki platformie otrzymali możliwość: poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy, bezpośredniej komunikacji z pracodawcą, współpracy w ramach mikroprojektów.

W ramach konferencji Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu poruszymy następujące tematy:

  • Jak czwarta rewolucja przemysłowa wpłynie na przyszłość pracy?
  • Nowoczesna kadra w tradycyjnym przemyśle. Czy spawacz może być zawodem przyszłości?
  • Inteligentna fabryka przyszłości – jak kształcić jej przyszłych pracowników?
  • Jak tworzyć programy kształcenia zawodowego z uwzględnieniem szybko zmieniającego się rynku pracy?
  • Liderzy Przemysłu Przyszłości – jakie modele kariery wybierają młodzi ludzie?
  • Potrzeby inwestorów zagranicznych jako pracodawców w Polsce.
  • Jak przygotować się na przyjęcie dużej inwestycji: rola samorządu, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnych?
  • Rola pracowników z zagranicy w rozwoju gospodarczym Polski i Europy Środkowej (wynagrodzenia, wzrost efektywności pracy , produkcja).

Organizatorzy Konferencji – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Rzeczpospolita

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. W dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej ARP S.A. kładła nacisk na procesy modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. Dziś oferta jest bardziej wielowymiarowa i dostosowana do wymagań nowoczesnej gospodarki.

ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Oferta jest kierowana zarówno do dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na wsparcie ze strony ARP S.A. mogą liczyć przedsiębiorcy z całej Polski. Dzięki Centrom Obsługi Przedsiębiorców funkcjonującym w siedmiu miastach w różnych regionach kraju każdy może z łatwością zapoznać się ze ofertą pożyczkową, leasingową i faktoringową.

Zgodnie z rządowym programem przeciwdziałania skutkom pandemii SARS-CoV-2, ARP S.A. razem z ARP Leasing sp. z o.o. stworzyły ofertę finansowania dłużnego, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Oferta ta dostępna jest w ramach Tarczy Antykryzysowej. Firmy mogą uzyskać pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczki na wypłatę wynagrodzeń lub spłatę rat kredytowych, a także korzystne warunki leasingu dla środków transportu ciężkiego.

W działalności ARP S.A. ważne są specjalne strefy ekonomicznie. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, w ramach których działają europarki: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN oraz EURO-PARK KOBIERZYCE.

„Rzeczpospolita” to ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny i jedyna w Polsce gazeta konserwatywno-liberalna. Od lat jest w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów – symbol niezależności, obiektywizmu i solidności. Ukazuje się sześć razy w tygodniu. W soboty jako weekendowe wydanie „Plus Minus” składające się z tekstów o charakterze cywilizacyjnym, literackim, obyczajowym i metapolitycznym.