Real Estate Impactor

Start date:
22.06.2023
End date:
22.06.2023

Aleksander Grabecki

adwokat, senior associate w praktyce nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS

Od ponad 10 lat doradza w procesach inwestycyjnych we wszystkich sektorach rynku nieruchomości. Jest ekspertem w zakresie kontraktów budowlanych oraz umów o prace projektowe (w tym opartych o BIM), m.in. w segmencie innowacyjnych inwestycji i budownictwa ekologicznego. Specjalizuje się także w reprezentowaniu najemców i wynajmujących, w tym w projektach typu green lease, uwzględniających materię ESG. Ponadto doradza w transakcjach z aspektem nieruchomościowym, w zarządzaniu nieruchomościami jako klasą aktywów oraz uczestniczy w ich finansowaniu i refinansowaniu. Reprezentuje również swoich klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i cywilnych.
Jest także wykładowcą na kierunku „ESG w Budownictwie” w ramach studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.

Katarzyna Kuniewicz

dyrektor badań rynku Otodom Analytics

Ekonomistka. Ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących rynku mieszkaniowego w Polsce. Nadzoruje rozwój narzędzia i badania rynku Otodom Analytics. Wcześniej przez ponad 10 lat kierowała zespołem badań i analiz w firmach doradczych - najpierw REAS, później JLL. Współautorka przekrojowych raportów i prognoz rozwoju rynku pierwotnego oraz analiz preferencji nabywców mieszkań. Ekspertka w dziedzinie organizacji badań popytu i podaży na rynku nieruchomości. Prelegentka licznych konferencji, uczestniczka debat, komentatorka zjawisk i trendów w mieszkaniówce.

Hanna Milewska-Wilk

specjalistka ds. mieszkalnictwa, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Specjalizuje się w zagadnieniach najmu mieszkaniowego, w zakresie skali i zmian charakteru najmu, jak i powiązanych z tym sposobów korzystania z mieszkań, zarządzania najmem, finansów gospodarstw domowych i rynku produktów finansowych opartych na mieszkaniach, regulacji prawnych i podatkowych. W IRMIR odpowiedzialna za opracowanie polityk i strategii mieszkaniowych oraz ekspertyz dotyczących mieszkalnictwa.

Elżebieta Rotblum

członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Członkini Zarządu PLGBC, Młody Lider ULI oraz head ULI ESG Product Council. Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w branży nieruchomości. Obecnie związana z deweloperem powierzchni komercyjnych Skanska, gdzie odpowiada za dzielenie się wiedzą na temat zielonych rozwiązań, redukcji śladu węglowego, ESG oraz za wdrażanie założeń EU Taxonomy, jak i gospodarki o obiegu zamkniętym w projektach.

Jako osoba z niewidoczną niepełnosprawnością, Elżbieta zainicjowała i prowadzi grupę Body&Mind, która koncentruje się na dobrobycie fizycznym i psychicznym w miejscu pracy oraz zmienianiu tego miejsca pracy tak, aby odpowiadało ‘diversity of needs’.

W Polsce Elżbieta zdobywała doświadczenie zawodowe również w UNDP, UNGC i JLL. W Walii, gdzie studiowała zrównoważony rozwój po ukończeniu studiów human geography with international politics, pracowała również nad projektami „Transition Towns” i „Changing Times”, które koncentrowały się na efektywności energetycznej nieruchomości niekomercyjnych, ubóstwie energetycznym, zmianie zachowań użytkowników końcowych energii.

Borys Sawicki

radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Borys Sawicki wspiera klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją, w tym w ocenie zgodności działalności z Taksonomią UE, raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania ESRS, a także obowiązkowymi ujawnieniami uczestników rynku finansowego na podstawie rozporządzenia SFDR. Doradza również w transakcjach zrównoważonego finansowania, w tym w finansowaniach powiązanych z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked loans) oraz „zielonymi” finansowaniami.
Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wspierającej EFRAG w opracowaniu standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS) oraz członkiem Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. Jest także ekspertem współpracującym w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kieruje Zespołem ds. ESG w kancelarii SK&S.
Regularnie publikuje i prowadzi wykłady na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Jest wykładowcą w Szkole ESG prowadzonej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej.
Równolegle doradza w transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości, a także w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych.

dr Iwona Sroka

członek zarządu ds. marketingu, PR&IR, ESG w Grupie Murapol

Członek zarządu ds. marketingu, PR&IR, ESG w Grupie Murapol SA ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego, którego większościowym inwestorem jest AEREF V PL Investment S.à r.l. spółka globalnego funduszu Ares Management Corporation, któremu doradza Griffin Capital Partners.
W latach 2009-2017 prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP.
W latach 2000-2009 dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych.