Financial Controlling Summit 2024

THE FUTURE OF FINANCE

Start date:
28.09.2023
End date:
29.09.2023

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Zajmuje się sprawami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowej w Polsce, takimi jak zakładanie banków, przekształcanie banków w oddziały instytucji kredytowych oraz nabywanie akcji banków i związanymi z tym postępowaniami przed Komisją Nadzoru Finansowego. Doświadczenie Aleksandry obejmuje również doradztwo przy krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego. W transakcjach tych Aleksandra reprezentowała zarówno banki, jak i kredytobiorców.
Aleksandra posiada także rozległe doświadczenie w zagadnieniach outsourcingu bankowego, pisaniu umów outsourcingowych oraz sporządzaniu innych dokumentów związanych z działalnością banków oraz w postępowaniach dotyczących wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń związanych z bankowymi umowami outsourcingowymi.
Aleksandra Bańkowska jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego. Aleksandra posiada również dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do PwC Legal Aleksandra pracowała przez ponad 7 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Zdobyła również cenne doświadczenie będąc oddelegowaną na rok do pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Anna Godlewska

Dyrektor Finansowy, Moliera2 SA

Będąc doktorem nauk ekonomicznych, biegłym rewidentem, ekspertem w dziedzinie audytu i szeroko pojętych finansów, mając ponad 18 lat doświadczenia w branży,
w tym ponad 8 lat w konsultingu Big4, ponad 8 na stanowiskach kierowniczych
w międzynarodowej korporacji z branży retail, w prężnie rozwijającym się pure-playerze e-grocery, a obecnie w spółce z branży luxury fashion działającej omnichannelowo i notowanej na New Connect, z roku na rok utwierdzam się coraz bardziej w przekonaniu, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana, ale co dla mnie szczególnie istotne, odkrywam, że ta właśnie zmiana stanowi moją siłę napędową…
• Mój największy sukces to słowa moich współpracowników, które miałam szansę usłyszeć parokrotnie w życiu: „Dziękuję! Tchnęłaś życie w tą organizację”. To coś, co buduje i daje wiarę w sens podejmowanych wyzwań…
• Najważniejsze dla mnie to kształtowanie pasji moich współpracowników, a następnie schodzenie im z drogi – wierzę, że autonomia i wolność w wykonywaniu pracy wspiera zaangażowanie i w efekcie prowadzi do sukcesu. Najistotniejsza tu jednak jest świadomość, że pasja pracownika powinna rozwijać się w tym samym kierunku, co dążenia firmy… inaczej sukces będzie jednostronny…
• Inspirują mnie ludzie otwarci, działający nieszablonowo, z pasją, nieco zwariowani w rozumieniu przeciętnych jednostek…, dla których „niemożliwe” nie istnieje.
• Chciałabym pozostawić Państwa z inspiracją do wyjścia ze swoich stref bezpieczeństwa i podążenia w kierunku zmian, mając na uwadze tekst Deana Kamena, że „co jakiś czas nowa technologia, stary problem i świetny pomysł tworzą kolejną innowację”. I właśnie Państwo mogą być jej współtwórcami

Błażej Fiecek

CFO

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości zarządczej oraz wdrażania systemów ERP oraz BI. Uczestnik i prelegent prestiżowych imprez jak CFO Strategies czy Europejski Kongres Gospodarczy.

W swojej pracy wdrażał modele controllingowe, badał sprawozdania finansowe oraz systemy kontroli wewnętrznej w spółkach giełdowych notowanych na WIG20 głównie z branż energetycznej i telekomunikacyjnej. Zdobył również doświadczenie w badaniu amerykańskich spółek farmaceutycznych. Pracował dla takich firm jak PwC Polska, E.ON Polska COMARCH S.A., Tauron Dystrybucja.

Z powodzeniem zarządza zespołami finansowymi oraz operacyjnymi, łącząc kompetencje i doświadczenie w zakresie branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków oraz logistyki.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie w trakcie uzyskiwania kwalifikacji CIMA oraz Biegłego Rewidenta. Ukończył liczne kursy w zakresie fuzji i przejęć, oraz transakcji na rynku giełdowym.

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Łukasz jest managerem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie ubezpieczeniowym. Zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych (PSD I oraz PSD II), systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, alternatywnych metod weryfikacji w procesach KYC, postępowań licencyjnych przed KNF oraz outsourcingu czynności bankowych. Łukasz zajmuje się także oceną regulacyjną innowacyjnych usług finansowych w branży FinTech, oraz realizuje kompleksowe projekty dotyczące funkcjonowania procesów KYC w bankach, centrach kompetencyjnych i instytucjach finansowych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Jest laureatem konkursu Rising Stars, Prawnicy - liderzy jutra 2017.

Marek Pyra

Dyrektor finansowy, Duda Holding oraz Duda Development

Dyrektor Finansowy Duda Holding oraz Duda Development, Biegły Rewident, CIMA Adv Dip MA

Jako dyrektor finansowy grupy uczestniczy w tworzeniu i implementacji krótko- i długoterminowej strategii biznesowej Holdingu. Jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty finansowe działalności grupy: od kontrolingu poprzez kontakty z partnerami biznesowymi i tworzenie joint ventures aż po pozyskiwanie kapitału na realizację nowych przedsięwzięć.
W przeszłości zajmował się rozwojem prywatnego sektora najmu, w tym m.in. tworzeniem prywatnych akademików w Polsce oraz w Czechach. Jako członek zespołu jednej z największych firm budowlanych w Polsce uczestniczył w realizacji projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Piotr Kowalczyk

CFO, Enhancing Finance by IT, Hillfair Business Advisory

Programista, który został dyrektorem finansowym. Dyrektor finansowy, który tworzy i wdraża rozwiązania informatyczne optymalizujące procesy finansowe i kontrolingowi dla korporacji finansowych, firm technologicznych oraz startupów w Polsce i za granicą. Członek zespołu Finture AI, który w 2019 roku zwyciężył w Hackathonie NFZ na budowę modelu predykcyjnego identyfikującego pacjentów narażonych na wystąpienie udaru mózgu.

Wojciech Rosa

CFO ZF Polpharma, Członek Zarządu

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, kierował zespołami kontrolingu produkcji i finansów korporacyjnych największej polskiej firmy farmaceutycznej Grupa ZF Polpharma. Od 2019 roku pełni funkcje członka zarządu odpowiedzialnego za finanse grupy oraz komitet zrównoważonego rozwoju. Jest zaangażowany w procesy transformacji cyfrowej, strategię energetyczną i proces zarządzania ryzykiem. Z wykształcenia finansista, specjalizujący się w matematyce finansowej, procesach konsolidacji finansowej oraz systemach raportowania finansowego i operacyjnego.

Łukasz Wardaliński

Partner Zarządzający CFO Consulting Services Ltd

Doświadczony praktyk, dydaktyk i trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze finansów, modelowania finansowego i kontroli, popartym licznymi certyfikatami.
W trakcie uzyskiwania uprawnień krajowych oraz międzynarodowych w obszarze finansów.
Jego doświadczenie obejmuje wysokie stanowiska finansowe w: Mazars, InterRisk, Nu-Med., BZWBKAVIVA, HDI Group, Procter & Gamble i innych firmach.
Doradca oraz uczestnik licznych projektów z zakresu fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw. Wspierał prywatnych inwestorów w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych.

Krzysztof Bruliński

Finance Executive, CFO

Ekonomista i finansista, specjalizujący się w zarządzaniu procesami finansowymi. Przez 17 lat związany z Unilever i Coca Cola, kierował dużymi zespołami i projektami optymalizującymi wykorzystanie nowoczesnych technologii i modeli biznesowych, w tym wdrożeniami ERP (SAP) we wszystkich obszarach rachunkowości i controllingu. Odpowiedzialny za skuteczną integrację funkcji finansowych ze strategicznymi celami biznesu. Budował systemy wsparcia i motywacji, prowadził wiele szkoleń dla nie finansistów. W latach 2015-17 dyrektor finansowy w Grupie Savencia. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył MBA na Oxford Brookes University

Magdalena Teległow

Head of SSC, Financial Director, Controlling Director, Chief Accountant, Financial Controller, Financial Professional

Elżbieta Zambrowska

Senior Finance Business Partner at FTF | CFO | ACCA Candidate

Jest inicjatorką transformacji cyfrowej w obszarze controllingu w środowisku opartym na danych. Wykorzystuje połączenie psychologii społecznej, statystyki, finansów i narzędzi technologicznych.
Nieustannie poszukuje możliwości wykorzystania nowych technologii, takich jak: AI/ Machine Learning, Chat GPT czy blockchain, do wspierania realizacji celów finansowych i decyzji zarządczych w dużych spółkach i startupach technologicznych. Promuje kulturę inkluzywną i różnorodną.
Obecnie pełni rolę CFO as a service jako senior partnerka finansowa z ramienia funduszu inwestycyjnego dla portfela spółek z sektora: Manufacturing, SciTech. Wcześniej zarządzała funkcją controllingu operacyjnego i finansowego w drogeriach Natura. Przez ponad 15 lat była związana z branżą telekomunikacyjną (Polkomtel i Orange), gdzie realizowała innowacyjne projekty i zajmowała stanowiska eksperckie i kierownicze w dziedzinie kontroli finansowej.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Zarządczej. Posiada kwalifikacje zawodowe jako samodzielny bilansista Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ukończyła również studia z psychologii społecznej na SWPS.
Aktualnie pod patronatem EY zdała 9 egzaminów ACCA i jest oficjalnie zarejestrowaną kandydatką do uzyskania certyfikatu.

Dorota Kłomańska

CFO, AHK POLAND

Ewa Woroszył

dyrektor Finansowa i członkini Zarządu w Autopay SA (wcześniej Blue Media)

działającej w branży technologiczno-finansowej świadczącej usługi dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego i e-commerce. Poprzednio była Dyrektor Finansową oraz Członkinią Zarządu na region CEE w Grupie mediowej Dentsu notowanej na giełdzie w Tokio. Rozwijała także jeden z największych na świecie digitalowy marketpace G2A.COM, gdzie pracowała jako Globalny CFO.Wcześniej przez 3 lata była Dyrektorem w PwC Dubai oraz członkinią Komitetu Jakości na region MENA. Ponad 14 lat związana z PwC Polska gdzie przeszła wszystkie stopnie kariery w dziale Assurance prowadząc projekty doradcze oraz będąc liderem zespołów audytowych dla spółek giełdowych z wielu branż. Zaczęła karierę w 1994 roku w Deloitte Polska.
Aktywnie działa w 30% Club Poland, kampanii społecznej promującej różnorodność we władzach spółek.
Posiada tytuły ACCA od 2000 r. (Association of Chartered Certified Accountants) oraz Practicing Certificate od 2007r. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Pietrowski

Head Of Finance I FP&A Lead I Finance Director, Qurate Retail Group

W trakcie mojej kariery miałem przyjemność pracować dla światowych liderów w swoich sektorach, takich jak Heineken, JLL, Merck, Novartis, StepStone oraz aktualnie Qurate Retail Group. Moje role obejmowały zarówno skalę globalną, regionalną, jak i lokalną, gdzie miałem przyjemność kierować działami Finansów lub Planowania i Analiz Finansowych (FP&A). Moje umiejętności przyczyniły się do osiągnięcia ekspertyzy w zakresie zarządzania finansami i planowaniem strategicznym. Moje podejście do zmian jest nasycone wizjonerskim zapałem, kierując się ku transformacjom, które napędzają postęp.

Jestem entuzjastą transformacji cyfrowej i głęboko wierzę, że innowacyjne rozwiązania technologiczne stanowią kluczową oś przyszłości biznesu. Moja szczególna ekspertyza leży w obszarze Business Intelligence, gdzie wykorzystuję narzędzia raportowania BI, takie jak Anaplan, Power BI i Tableau, aby w pełni wykorzystać potencjał informacji.

Przez wyznaczanie nowych standardów doskonałości w obszarach finansów, kontroli, analiz, strategii oraz zarządzania biznesowego, wyrażam przekonanie, że przyszłość biznesu leży w zdolności do adaptacji i innowacji. Jako stanowczy zwolennik transformacji cyfrowej, cieszę się, że mogę brać aktywny udział w tej ekscytującej przemianie.

Maciej Bałabanow

CFA Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. ds. finansowych, CFO

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, które zdobywał, uczestnicząc w projektach w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Karierę rozpoczynał w Londynie, w Thomson Reuters, gdzie zajmował się rozwojem rynku wycen produktów strukturyzowanych (asset-backed securities) oraz instrumentów pochodnych na waluty i stopy procentowe w Europie oraz USA. W kolejnych latach budował swoje doświadczenie w Londynie w obszarze zarządzania pieniędzmi i inwestycjami klientów zamożnych w prywatnym butiku inwestycyjnym Alvarium (dawniej JL Capital). Od 2013 r. pracował w Trigon w Warszawie, koncentrując się na realizacji transakcji M&A, finansowania, refinansowania spółek z użyciem pożyczek i obligacji na rynkach prywatnych i publicznych. Od 2016 r. w Deloitte specjalizował się w pozyskiwaniu kapitału dłużnego oraz w postaci equity dla firm i projektów na rynkach krajowych i zagranicznych oraz restrukturyzacjach finansowych firm. Od 2020 r. w PFR TFI odpowiadał za zarządzanie Funduszem Ekspansji Zagranicznej. W Laude od 2022 roku, odpowiada za struktury księgowe i finansowe. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne oraz w University of International Business and Economics w Pekinie (ekonomia, stypendium rządu polskiego). Studiował również finanse w Stockholm School of Economics w ramach programu CEMS. Od 2011 r. posiada tytuł Chartered Financial Analyst. Porozumiewa się w języku angielskim, rosyjskim oraz mandaryńskim.

Jakub Neneman

Head - finance.ai, Commercial Data Science, Shell Plc

Studiował Ekonomię Polityczną na University of Birmingham oraz Ekonomię na University of Cambridge. Po studiach dołączył do Shell w ramach Graduate Programme. Większość swojej ośmioletniej kariery spędził w finansach – kolejno na stanowiskach Upstream Project Accountant (Aberdeen), Indirect Tax Team Manager (Kuala Lumpur) oraz FP&A Manager, Process Data and Systems. W międzyczasie zdał wszystkie egzaminy na kwalifikację CIMA. Od półtora roku jest managerem Data Science. Prowadzi zespoły w Chennai i Krakowie. Obecnie specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji w obszarze Finansów.
Prywatnie jest instruktorem kitesurfingu i zapalonym narciarzem. Poza technologią interesuje się geopolityką i sektorem kosmicznym.