Financial Controlling Summit 2024

THE FUTURE OF FINANCE

Start date:
28.09.2023
End date:
29.09.2023

Timeline

Day I
Thursday
28 september 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Finanse przyszłości. Futurystyczna wizja czy nadchodząca rzeczywistość

Marek Pyra, Dyrektor finansowy, Duda Holding oraz Duda Development

•    Finansowy metaverse - nowe technologie w finansach i na rynku nieruchomości 
•    Unreal Real estate - wirtualny adres, nadchodzące trendy 
•    Blockchain i wykorzystanie przy transakcjach nieruchomosci i rozliczeniach finansowych
 

10:15

Nowe trendy i innowacje w kontrolingu: jak wpływają na kierunek zmian w zarządzaniu finansami

Marcin Pietrowski, Head Of Finance I FP&A Lead I Finance Director, Qurate Retail Group

•    Digitalizacja i automatyzacja.
•    Business Intelligence i analityka
•    Wpływ sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego na zarzadzanie finansami 
•    Case study.
 

11:00

Przerwa

11:15

Transformacja finansów i automatyzacja

Ewa Woroszył, dyrektor Finansowa i członkini Zarządu w Autopay SA (wcześniej Blue Media)

•    Wyniki badania FP&A 2023
•    Transformacja finansów na przykładzie Autopay S.A. 
•    Technologie wspierające transformację finansów
•    Mistrzostwo w partnerstwie biznesowym
•    Motywacja i zarządzanie talentami w finansach na przykładzie Autopay S.A. 
     o    wyzwania i strategie wdrażania
     o    wnioski perspektywy na przyszłość

12:00

Zastosowanie sztucznej inteligencji w kontrolingu

Piotr Kowalczyk, CFO, Enhancing Finance by IT, Hillfair Business Advisory

•    Praktyczne zastosowanie AI w kontroli finansowej
•    Realizacja projektów AI
•    Funkcjonalności AI w systemach finansowych
•    Wykorzystanie AI w Excelu
•    Polskie technologie sztucznej inteligencji. 
 

12:45

Przerwa

13:15

Chat GPT - jak sztuczna inteligencja pomaga w podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach

Elżbieta Zambrowska, Senior Finance Business Partner at FTF | CFO | ACCA Candidate

•    Chat GPT - rewolucyjna technologia, która zmienia sposób komunikacji i współpracy w controllingu
•    Korzyści z wykorzystania Chata GPT w controllingu
•    Przykłady zastosowań Chata GPT w controllingu
•    Wyzwania i ograniczenia Chata GPT w controllingu
•    Podsumowanie i wnioski

14:00

Cyfryzacja procesów wspomagających budżetowanie i sprawozdawczość finansową. Wybór, czy konieczność? Omówienie przykładowych rozwiązań IT na podstawie zrealizowanych wdrożeń.

Magdalena Teległow, Head of SSC, Financial Director, Controlling Director, Chief Accountant, Financial Controller, Financial Professional

14:45

Przerwa

15:00

Elastyczność biznesowa tradycyjnych biznesów w zmieniających się warunkach rynkowych.

Maciej Bałabanow, CFA Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. ds. finansowych, CFO

•    Jak zmieniały się udzialy w rynku transportowym w Polsce poszczególnych graczy przez ost. 5 lat
•    Jak zmieniały się kierunki importu i eksportu towarów i usług przez ost. 5 lat
•    Rozważania co wyróżnia firmy, które potrafią się przystosować, a które nie
•    Jakich narzędzi i sposobu myślenia potrzebuje firma na tradycyjnym rynku, żeby się przystosować – czyli zwinne IT, sprawne i „lekkie” funkcje wewnętrzne, cały czas planowanie do przodu
 

15:45

Na styku ESG i cyberświata – CFO i controller w relacji z interesariuszami.

Bartosz Gayer, CGMA/ACMA – CFO i Controller finansowy

1.    Interesariusze CFO i controllera – czy to wciąż te same osoby, co na początku naszych karier?
2.    Szybciej, lepiej, na temat – trendy w instrumentarium finansów wspierającym procesy decyzyjne
3.    Im więcej digitalu, tym więcej humanizmu – rosnąca potrzeba partnerstwa biznesowego finansów
4.    Drugie dno raportowania ESG – rola CFO i controllera w budowaniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

16:30

Wdrożenie skutecznego controllingu w organizacjach pozarządowych. Case study.

Dorota Kłomańska, CFO, AHK POLAND

17:00

Zakończenie pierwszego dnia FCS

Day II
Friday
29 september 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Rola i zadania dyrektora finansowego w budowaniu kultury organizacji data-driven.

Wojciech Rosa, CFO ZF Polpharma, Członek Zarządu

•    Kiedy możemy mówić o organizacji data-driven. Jaką drogę musi przejść firma, aby efektywnie wykorzystywać dane w ramach business intelligence i advanced analytics
•    Na czym polega demokratyzacja danych, w tym danych finansowych i w jaki sposób rozwiązania analityczne mogo zmienić kulturę współpracy w organizacji i przyczynić się do likwidowania „silosów” 
•    Jak organizować projekty business intelligence i advanced analytics na przykładzie projektu zaawansowanej analityki dla operacji przemysłowych
•    Jakie wymagania stawiają procesy transformacji cyfrowej przed kadrą zarządzającą i pracownikami. Jak dostosować proces szkoleń i zarządzania talentami, aby sprostać wymaganiom przyszłości
 

10:15

Wykorzystanie danych w podejmowaniu decyzji biznesowych – co nam daje efektywne wdrożenie analityki danych w organizacji

Anna Godlewska, Dyrektor Finansowy, Moliera2 SA

•    Podstawy i zasady funkcjonowania organizacji data driven
•    Od czego zacząć? Spójrzmy na dane jak na walutę…
•    Etapy wdrożenia analityki danych – kamienie milowe i główne przeszkody na drodze do doskonałości…
•    Najbardziej pożądane raporty – zmiana i wpływ na efektywność biznesową (case study)
•    Filary data governance – „last but not least”

11:00

Przerwa

11:15

Regulacyjna mapa drogowa 2023-26. Praktyczne spojrzenie na kluczowe obowiązki oraz rola finansistów

Aleksandra Bańkowska, Partner, Adwokat, PwC Polska , Łukasz Łyczko, Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

•    Greenwashing jako nowy wymóg compliance
•    Nowy ład sprawozdawczości niefinansowej według standardów CSRD i ESRS
•    Weryfikacja łańcuchów dostaw według CSDDD
 

12:00

Doświadczenia kontrolingu w raportowaniu ESG

Krzysztof Bruliński, Finance Executive, CFO

•    ESG – moda, polityka, biznes
•    Czy raporty niefinansowe to jeszcze raporty? 
•    Zintegrowana komunikacja z rynkiem
•    Nowe obszary kontrolingu

12:45

Przerwa

13:15

Prognozowanie finansowe – wyzwania i możliwości

Jakub Neneman, Head - finance.ai, Commercial Data Science, Shell Plc

Prognozowanie wyników finansowych to nieodłączny element podejmowania decyzji biznesowych. Choć patrzenie w przyszłość wydaje się fascynujące, procesy prognozowania często są źródłem wielu frustracji – zarówno wśród tych, które te prognozy przygotowują, jak i ich odbiorców. Choć komputery są używane w tych procesach już od dawna, ich potencjał nadal jest nie wykorzystany. 

- klasyczne metody prognozowania
- prognozowanie przy użyciu statystyki i uczenia maszynowego
- ludzie kontra maszyny czy ludzie i maszyny?
- przyszłość jest tu: jak zredefiniować proces prognozowania?
 

14:00

Zarządzanie kosztami w czasach kryzysu energetycznego

Błażej Fiecek, CFO

14:45

Przerwa

15:00

Outsourcing kontrolera finansowego w ramach outsourcingu usługi CFO

Łukasz Wardaliński, Partner Zarządzający CFO Consulting Services Ltd

•    Co to jest usługa zewnętrznego kontrolera i na czym polega
•    Czym różni się od usług księgowych 
•    Do kogo skierowana jest usługa
•    Jakie korzyści (przewagi) wynikają z tego rodzaju usługi

15:45

Zakończenie konferencji