LEGAL MBA

Start date:
27.09.2019
End date:
15.12.2019

Timeline

Day I
Friday
27 september 2019

MODUŁ 1: PRAWNIK JAKO LIDER I MENADŻER

SESJA 1: PRAWNIK JAKO LIDER

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Uroczyste rozpoczęcie programu Legal MBA

14:45

Prawnik jako lider – cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest przywództwo?
 • Dlaczego ludzie mieliby za Tobą pójść?
 • Co robić, żeby ludziom chciało się chcieć?
 • Twój styl przywództwa / Autorefleksja praktyczna
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Prawnik jako lider – cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

19:00

Podsumowanie

Day II
Saturday
28 september 2019

SESJA 1: PRAWNIK JAKO LIDER cd.

09:00

Poranna kawa

09:30

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest, od czego zależy i jak się przejawia „osobowość”? 
 • Jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania lidera?
 • Praktyczne klasyfikowanie i rozpoznawanie typów osobowości 
 • Zarządzanie zespołem – jak z różnorodności uczynić siłę (analiza przypadku)
   
12:30

Przerwa na lunch

MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

13:15

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
 • Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym
   
15:15

Przerwa na kawę

15:30

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Za pomocą jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
 • Analiza projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa dział prawny. Jak włączyć prawników w duże projekty biznesowe?
 • W jaki sposób efektywnie osadzać projekt prawny w strategii firmy?
 • Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizować projekt nie blokując biznesu?
   
17:00

Planowanie w projekcie - Agile, czy Waterfall?

 • Zwinny i klasyczny cykl życia projektu
 • Co decyduje o wyborze cyklu dla Twojego projektu?
 • W którym otoczeniu projektowym osadzony jest Twój projekt? - warsztat
   
19:00

Podsumowanie, sesja Q&A

Day III
Sunday
29 september 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Legal Project Management – jak pokonać bariery projektowe w zmiennym otoczeniu prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Czym jest projekt prawny? Projekty a inne formy organizacji pracy
 • Specyfika projektu prawnego – najważniejsze etapy zarządzania projektami w dziale prawnym
 • Praktyczna analiza metodyk projektowych możliwych do wykorzystania w projekcie prawnym
   
10:30

Zarządzanie zespołem i kompetencjami w realizacji projektu prawnego

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Metody doboru uczestników projektu. Jak efektywnie wykorzystywać zasoby wewnątrz firmy? 
 • Techniki podziału zadań między poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Metody zarządzania członkami zespołu projektowego, którzy bezpośrednio nie raportują do działu prawnego
 • Jak skutecznie zorganizować współpracę z kancelariami i klientami zewnętrznymi? 
 • W jaki sposób mierzyć cele i rozliczać osiągane wyniki w cross-funkcyjnym zespole projektowym, którym zarządza prawnik?
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Sztuka komunikacji w pracy prawnika, czyli w jaki sposób relacje w zespole wpływają na efektywność projektu?

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Jak budować relacje w zespole projektowym? Techniki i narzędzia, które wspierają pracę pracowników
 • W jaki sposób zmotywować pozostałe działy w przedsiębiorstwie do współpracy z działem prawnym przy realizowanych projektach?
 • Metody pobudzania kreatywności w zespole projektowym
   
13:00

Przerwa na lunch

13:40

Sesja Q&A

14:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 1.

Day IV
Saturday
12 october 2019

MODUŁ 2 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI – cd.

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Prawnik jako zarządzający ryzykiem w projekcie. Analiza obszarów ryzyka prawnego

Cezary Żelaźnicki, Partner, Radca prawny, kancelaria PwC Legal

 • Jak skutecznie opisać ryzyko prawne w projekcie? Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym a projekcie biznesowym
 • Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą na projekcie
 • Rola prawnika w projekcie a podejmowanie decyzji na temat ryzyka biznesowego wynikającego z przeprowadzonych analiz projektu
 • Jak zarządzać, monitorować i kontrolować ryzyko w projekcie? Metody ograniczania ryzyka prawnego
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Harmonogramowanie, budżetowanie, mapowanie i ewaluacja projektu – techniki i narzędzia

Wojciech Trzciński, Partner, Radca Prawny, PwC Legal

 • Szybka realizacja zadań a odpowiedzialność prawnika – jak efektywnie zaplanować czas projektu?
 • Metody wyznaczania i rozliczania celów, za pomocą których zwiększymy wydajność projektu
 • Jak efektywnie zarządzać budżetem, by zachować rentowność projektu?
 • Skuteczne metody mapowania w projekcie prawnym
 • Aplikacje, oprogramowania i rozwiązania, które pomogą zarządzać projektami w Twojej firmie
 • W jaki sposób zbudować system bieżących zatwierdzeń? Narzędzia elektroniczne do zarządzania dokumentacją i czasem
 • Jak zmierzyć wpływ działań działu prawnego na sukces całego projektu biznesowego?
 • Co wpływa na ocenę efektywności projektu prawnego? Jakie KPI możesz stosować?
   
13:30

Przerwa na lunch

MODUŁ 1: PRAWNIK JAKO LIDER I MENADŻER

SESJA 3: PRAWNIK JAKO MENADŻER

14:15

Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

Przemysław Rybarczyk, Partner zarządzający, Tak! Tylko dobre rozwiązania

 • Zmiana jako immanentny element cyklu życia organizacji
 • Skuteczna komunikacja z perspektywy Change Management
 • Motywowanie i zarządzanie zespołem w trakcie zmian organizacyjnych – dobre praktyki
   
16:15

Podsumowanie

Day V
Sunday
13 october 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Anna Krawcewicz, Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Mind UP

 • Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
 • Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań  potencjalnego kandydata
 • Rozmowa kwalifikacyjna –  na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie część 1

(sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

 • Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
 • Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
 • Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
 • Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki
   
13:00

Przerwa na lunch

13:40

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz 2

(sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

15:45

Podsumowanie i zakończenie modułu 2.

Day VI
Friday
25 october 2019

MODUŁ 3 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Nowoczesne narzędzia podnoszące skuteczność warsztatu prawnika

Mariusz Kamiński, Counsel, Adwokat, PwC Legal

 • Prawnik w świecie nowoczesnych technologii – rodzaje i oceny
 • Kanały pozyskiwania i zarzadzania informacja prawna
 • Programy zarządzania zespołem i projektami
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Information Governance Program – jak wprowadzić ład informacyjny w Twojej firmie

Grzegorz Pędzisz, Chief Information Officer, IdeaBank SA

 • Czym jest Information Governance? Metody budowania i standardy rynkowe na przykładzie obszaru IT
 • Jak za pomocą̨ Information Governance osiągać cele organizacji (break event point)
 • Nowoczesne narzędzia umożliwiające bezpieczne Information Governance
 • Korzyści i koszty wynikające z tworzenia ładu informacyjnego w Twojej firmie
   
19:00

Podsumowanie

Day VII
Saturday
26 october 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Najnowsze regulacje prawne a wdrażanie wymaganych rozwiązań cyfrowych w Twojej firmie

Konrad Dobrowolski, Counsel, adwokat, PwC Legal

 • Ochrona danych osobowych 
 • Formy i metody udzielania pomocy prawnej z użyciem nowoczesnych form komunikacji
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego przez prawników
 • Procedury prawne przy wdrażaniu systemów Digital i IT Security
 • Digital & IT law update – najnowsze wymogi regulacyjne w obszarze Digital i IT Security
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Paweł Dudojc, Menadżer, PwC

 • Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
 • Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
 • Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
 • Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
 • System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
   
12:50

Przerwa na lunch

13:30

Cloud, Mobile, BYOD, social media... co prawnik powinien wiedzieć na temat współczesnej technologii?

Konrad Dobrowolski, Counsel, adwokat, PwC Legal

 • Prawne wymogi bezpieczeństwa dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
 • Metody szacowania ryzyka prawnego związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Twojej firmie
 • Kadrowanie, wykorzystywanie filmów, publikacja zdjęć – jak archiwizować i przetwarzać dane pobrane z sieci?
 • Social Media z perspektywy działu prawnego – szanse i ryzyka prawne
 • Online Marketing, Cookies i śledzenie na Google Web – analiza regulacji prawnych
 • Jak zabezpieczać prawnie przetwarzanie danych osobowych w chmurach
 • Strategia Cloud – wybór odpowiedniego dostawcy z perspektywy działu prawnego
   
16:00

Podsumowanie

Day VIII
Sunday
27 october 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Postępowanie wyjaśniające w organizacji – warsztat PwC Investigate

Jakub Kur, Menadżer, PwC , Agata Kowalczyk- Borek, Starszy specjalista, PwC

 • Skala i popularne rodzaje nadużyć w Polsce i na świecie
 • Jak reagować w przypadku niezapowiedzianej kontroli organu
 • Jak weryfikować zarzuty podnoszone przez sygnalistów
 • Jak zachowywać się w sytuacji kryzysu regulacyjnego
 • Z jakich narzędzi weryfikacyjnych korzystać oraz w jakiej kolejności

Podczas warsztatu, który jest prowadzony w formie interaktywnej gry, uczestnicy mają możliwość wcielenia się w role śledczego: badają ślady, analizują dane, prowadzą przesłuchania, zbierają dowody, które mają wskazać, potwierdzić lub wykluczyć nieprawidłowości, na które organizacja została narażona. W efekcie swojej pracy uczestnicy przygotowują raport ze swoich działań, uzyskując informacje – jak im poszło. Grupa wykładowa będzie podzielona na kilka zespołów, w ramach których uczestnicy będą pracować (gra jest przygotowana w języku angielskim).
 

13:30

Przerwa na lunch

14:15

Podsumowanie i zakończenie modułu 3.

Day IX
Friday
15 november 2019

Moduł 4 – PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

Prowadzący moduł:

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

SESJA 1: PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

14:30

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem cz. 1

 • Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
 • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem cz. 2

18:00

Case study, panel dyskusyjny

19:00

Podsumowanie

Day X
Saturday
16 november 2019

SESJA 2: WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE. REFLEKSJE O ZARZĄDZANIU

09:00

Poranna kawa

09:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe cz. 1

 • Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
 • Współczesne kierunki rozwoju biznesu
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe cz. 2

 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
 • Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie
   
15:00

Przerwa na kawę

15:15

Case study, panel dyskusyjny

16:15

Podsumowanie

Day XI
Sunday
17 november 2019

SESJA 3: INNOWACYJNE MODEL BIZNESOWE

09:00

Poranna kawa

09:30

Innowacyjne modele biznesowe

 • Nowe sposoby organizacji biznesu
 • Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
 • Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Case study, panel dyskusyjny

12:15

Claim Management – jak zabezpieczyć prawnie obieg informacji w Twojej firmie?

Marian Giersz, Adwokat, PwC Legal

 • Ochrona danych osobowych a tajemnica przedsiębiorstwa – sposoby przechowywania danych osobowych
 • Jak zachować prawne procedury wewnętrzne podczas współpracy z klientem zewnętrznym?
 • Telekonferencje, tworzenie skryptów rozmów z partnerami zewnętrznymi – procedury prawne
 • Za pomocą jakich narzędzi zabezpieczyć prawnie dane osobowe i treści dokumentów Twoich klientów?
   
13:15

Podsumowanie

Day XII
Friday
29 november 2019

MODUŁ 5 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIA MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 1

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
 • Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost jakości autoprezentacji
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

19:00

Podsumowanie

Day XIII
Saturday
30 november 2019
09:00

Rejestracja uczestników, kawa

09:30

Marka własna prawnika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Ja. Moja marka
 • Rzeczywistość vs świat wirtualny
 • Strategia budowania marki własnej
 • Wizerunek prawnika w biznesie
 • Budowanie autorytetu
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Zarządzanie karierą
 • Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media
   
15:00

Podsumowanie

Day XIV
Sunday
1 december 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
 • Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?
   
12:00

Przerwa na kawę

12:15

Podsumowanie i zakończenie modułu 5.

Day XV
Friday
13 december 2019

MODUŁ 6 – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

Prowadzenie modułu:

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:15

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

 • Przepisy prawa w odniesieniu do rachunkowości i sprawozdawczości
 • Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
 • Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
  • Podstawowe różnice
  • Odbiorcy
  • Raporty jednostkowe i skonsolidowane
  • Raportowanie roczne i śródroczne
 • Informacje o przedsiębiorstwie poza sprawozdaniem finansowym, w tym raporty finansowe i pozafinansowe
 • Dostępność sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz opinia i raport audytora
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

 • Podstawowe terminy: aktywa, pasywa, zobowiązania, kapitał własny, wydatki, wpływy, przychody, koszty
 • Główne zasady rachunkowości
  • Kontynuacji działania
  • Memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów
 • Istota i rodzaje operacji gospodarczych
 • Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów  
   
19:00

Podsumowanie

Day XVI
Saturday
14 december 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 1

 • Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 • Struktura bilansu/główne kategorie
 • Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
 • Zasady wyceny pozycji bilansowych
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 2

Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody, koszty, wynik finansowy
 • Układ kalkulacyjny i porównawczy
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

 • Idea rachunku przepływów pieniężnych
 • Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
 • Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności
 • Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli
 • Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
 • Kapitały a dywidenda
   
14:15

Przerwa na lunch

14:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 3

Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego
Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego
Manipulacja informacją finansową

 • Kreatywna rachunkowość
 • Błędy lat poprzednich
 • „Windows’ dressing”

Kluczowe obszary współpracy prawnicy – dział finansowy w organizacji
 

17:00

Podsumowanie

19:30

Uroczysty bankiet – zakończenie 3 edycji Legal MBA

Day XVII
Sunday
15 december 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – część 1

 • Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
 • Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego część 2

 • Analiza wskaźnikowa
  • Rentowność
  • Wydajność (efektywność)
  • Płynność
  • Wypłacalność
  • Zadłużenie
 • Zalety i ograniczenia analizy finansowej
   
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Podsumowanie i zakończenie modułu 6