Sales & Operations Planning w kryzysie - jak kalkulować ryzyko gdy nie umiemy przewidzieć przyszłości?

Start date:
02.09.2020
End date:
02.09.2020

Description

Kryzys skłania firmy do maksymalnej oszczędności kosztów i ograniczenia inwestycji. Chcą one w ten sposób zwiększyć swoje szanse na dotrwanie do końca kryzysu. Większość jednak jest świadoma drugiej strony takiego podejścia – moment wyjścia z kryzysu wygra ten, kto zachowa większe możliwości szybkiego obsłużenia odradzającego się popytu. Nadmierne cięcie kosztów i inwestycji wystawią firmę na cios konkurencji i utratę udziałów w rynku. Trudność polega na ustaleniu granicy między cięciami nadmiernymi a niezbędnymi. Wymaga to przyjęcia prognoz, co w obecnym kryzysie wygląda na zadanie niewykonalne. 
Proponowane szkolenie skupia się na przedstawieniu metody planowania scenariuszowego, która pozwala określić prawdopodobny rozwój sytuacji oraz przyjąć plan działań na podstawie skalkulowanego ryzyka.

Cel:    
Uczestnicy poznają sprawdzoną metodę prognozowania scenariuszowego wraz z mechanizmem jej weryfikacji.
Dowiedzą się:
•    Jak ustalić założenia dotyczące czasu trwania i skutków kryzysu?
•    Jak przełożyć je na specyfikę własnej branży?
•    Jak ustalić scenariusz liczbowe i jak na ich podstawie wyciągać wnioski?
•    Jak monitorować prognozę?

Korzyści:
Szkolenie umożliwi uczestnikom wypracowanie własnych prognoz na czas kryzysu pozwalających podjęcie skalkulowanego ryzyka. 
W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają:
•    Wzorzec faz kryzysu 
•    Matrycę „Fazy kryzysu x siły rynkowe” 
•    Narzędzie do ustalenia charakterystyk popytu i wypracowania scenariuszy popytowych

Odbiorcy:    
Na szkolenie zapraszamy:
•    Właścicieli firm
•    Kadrę zarządzającą 
•    S&OP Managerów
•    Demand planerów

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Invited by

Agnieszka Spychała