RODO – jak uchronić się przed karami?

Start date:
27.01.2021
End date:
27.01.2021

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK Legal

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Ekspertyzę zawodową zdobywała m.in. jako pracownik organu ochrony danych osobowych oraz sektora bankowego. Od wielu lat sprawuje funkcje związane z zarządzaniem i ochroną danych w instytucjach finansowych, firmach produkcyjnych i innych podmiotach.
W RK RODO dopowiada za obsługę prawną spółek i przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa informacji chronionych. Doradza klientom m.in. przy opracowaniu regulacji wewnętrznych oraz w ramach bieżącej obsługi prawnej, opiniując i przygotowując umowy i dokumentację dotyczącą informacji chronionych, w tym danych osobowych. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie wdrożenia RODO w instytucjach finansowych oraz w postępowaniach administracyjnych, opracowania regulacji wewnętrznych i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty praktyczne z tematyki ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w pełnieniu obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w spółkach. Przeprowadza audyty zgodności z RODO. Przygotowuje dokumenty w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz na etapie postępowania sądowego.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, brała udział w licznych szkoleniach i seminariach dotyczących ochrony danych osobowych. Jest doktorantką Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie bankowym. Dorota jest również członkiem Grupy Roboczej ds. RODO przy Związku Banków Polskich, której celem jest wypracowanie stanowisk dla sektora bankowego oraz wyjaśnianie problematycznych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych zgłaszanych przez instytucje finansowe.

Krzysztof Podolski

IT director RK LEGAL

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wiedzę i umiejętności zdobywał zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze publicznym.
Przez 6 lat był Administratorem Systemów Teleinformatycznych w Kancelarii Prezydenta RP gdzie współtworzył i wdrażał najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz procedury mające na celu ochronę systemów informatycznych oraz danych osobowych.
Wdrożył procedury IT niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych w wielu firmach z rożnych branż i sektorów, o różnej strukturze organizacyjnej. Prowadził dziesiątki szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych.

adw. dr Jan Prasałek

Legal director, RK LEGAL

Adwokat, doktor nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Od wielu lat sprawuje funkcje związane z zarządzaniem i ochroną danych w kancelariach prawnych, instytucjach finansowych, firmach z branży IT, firmach produkcyjnych i innych podmiotach. Brał udział w licznych szkoleniach i seminariach dotyczących ochrony danych osobowych.
Członek elitarnej Grupy Roboczej ds. RODO przy Ministerstwie Cyfryzacji, której celem jest wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów dotyczących ochrony danych osobowych zgłaszanych przez przedsiębiorców.
Wdrożył RODO w kilkudziesięciu firmach z rożnych branż i sektorów, o różnej strukturze organizacyjnej. Prowadził dziesiątki szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych.

Rafał Wyziński

PARTNER, HEAD OF BUSINESS ADVISORY & LITIGATION DEPARTMENT, RK LEGAL

Partner kancelarii RK Legal. Koordynuje prace Departamentu Wsparcia Biznesu. Odpowiada za prowadzenie procesów sądowych, a także obsługę prawną spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pomagając głównie w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym materialnym i procesowym.
Doświadczenie procesowe zdobył prowadząc postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących kwestii pracowniczych i spraw cywilnych odszkodowawczych.
Był członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody lub wygranej w postaci zasądzenia bądź oddalenia powództwa, w ponad 40 sprawach. Wiele z nich dotyczyło kwestii roszczeń pracowniczych, żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, naruszania zakazu konkurencji, kwestii odszkodowawczych, szczególnie dla firm z branży ochrony osób i mienia.
W ramach prowadzonej praktyki prawa pracy niejednokrotnie mierzył się z tematami trudnymi i niekonwencjonalnymi, np. kwestii mobbingu pracowniczego - wymagającymi nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także szeroko pojętych tzw. kompetencji miękkich, takich jak: inteligencja emocjonalna, umiejętność budowania zaufania, łatwość prowadzenia negocjacji i mediacji.