Zmowy przetargowe w świetle nadchodzących zmian prawa konkurencji i w Nowym prawie zamówień publicznych

Start date:
17.06.2021
End date:
17.06.2021

Description

W marcu 2021 Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący zwalczania tzw. zmów przetargowych w zamówieniach publicznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje nowe działania organizacyjne i kontrolne, ukierunkowane na zwalczanie tego typu zjawisk. Projektowane są zmiany legislacyjne mające na celu ułatwienie ujawniania zmów. Otoczenie prawne tych zjawisk wyznaczane jest przez Nowe prawo zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

Przedstawimy praktykę orzeczniczą na tle prawa konkurencji i zamówień publicznych, szczególnie w zakresie dowodów i „wiarygodnych przesłanek” zmowy. Przekażemy praktyczną wiedzę co do tego, jak bezpiecznie ukształtować umowę konsorcjum, umowy podwykonawcze, w jaki sposób udostępniać zasoby na potrzeby zamówień.

Biorąc udział w warsztacie zdobędziecie Państwo wiedzę:
•    o funkcjonowaniu nowych przepisów PZP, jak i planowanych zmianach w prawie konkurencji;
•    jak zauważyć i ograniczyć ryzyka związane ze współpracą w przetargach w ramach konsorcjum, udostępnianiem zasobów oraz podwykonawstwem; 
•    na jakie elementy zwracać uwagę, aby przedprzetargowa współpraca była dla wszystkich bezpieczna w kontekście tzw. zmów wertykalnych (ważne m.in. dla sektora sprzętu medycznego);
•    jak przygotować procedury i dokumenty, aby minimalizować niebezpieczeństwa;
•    czy i jak zastosować self-cleaning, gdy już wiarygodnie stwierdzono zmowę (np. w wyroku KIO dotyczącym innego przetargu).

Na warsztat zapraszamy:
•    wykonawców
•    zamawiających

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała