Zmowy przetargowe w świetle nadchodzących zmian prawa konkurencji i w Nowym prawie zamówień publicznych

Data rozpoczęcia:
17.06.2021
Data zakończenia:
17.06.2021

Organizator

Partner

Patronat medialny