Zmowy przetargowe w świetle nadchodzących zmian prawa konkurencji i w Nowym prawie zamówień publicznych

Start date:
17.06.2021
End date:
17.06.2021

Dr Dariusz Aziewicz

radca prawny w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w prawie konkurencji. Wspiera klientów w ocenie antykonkurencyjnych porozumień i systemów dystrybucji oraz nadużywania pozycji dominującej. Reprezentuje przedsiębiorców przed organem ochrony konkurencji w zakresie uzyskiwania zgód na koncentracje.
Dariusz opracował i wdrożył programy przestrzegania prawa konkurencji. Pracował przy postępowaniach antymonopolowych dotyczących antykonkurencyjnych porozumień przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym. Pracował również przy postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską. Doradzał m.in. w zakresie prawa konkurencji dla transakcji uznanych przez Rzeczpospolitą (w rankingu z 2019 r.) W kategorii transakcji wymagających szczególnych umiejętności prawniczych.
Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w praktykach konkurencyjnych wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.
Jest autorem jedynej w Polsce monografii naukowej w całości poświęconej ocenie skutków koncentracji przedsiębiorców, nominowanej do nagrody naukowej Centrum Badań Antymonopolowych i Regulacyjnych w 2018 roku. Współautor Komentarza do Konkursu i ustawy o ochronie konsumentów (CH Beck 2014) oraz podręcznik akademicki z zakresu prawa konkurencji (Wolters Kluwer 2018).
Dariusz jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu prawa antymonopolowego, w tym m.in. umów dystrybucyjnych, w tym ustalania cen odsprzedaży towarów. Wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach biznesowych.
Doktorat z wyróżnieniem obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył LL.M. studia z zakresu prawa porównawczego na University of Florida Levin College of Law i American Law Center na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Michał Drozdowicz

radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w pomocy prawnej dla biznesu.
Zajmuje się doradztwem dla sektora energetycznego. Doradzał w realizacji projektów energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także międzynarodowej współpracy w sektorze energetycznym. Świadczył pomoc prawną w szczegółowych badaniach projektów fotowoltaicznych. Doradza przy negocjowaniu oraz wykonywaniu umów kluczowych dla sektora energetycznego (m.in. PPA, CPPA, umowy przyłączeniowe).
Od lat rekomendowany przez renomowane informatory prawnicze: Chambers and Partners, Who’s Who Legal a także w IFLR 1000. W 2020 roku został wyróżniony Client Choice Award.

Aneta Ziemak-Majchrowska

adwokat w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w kontraktach publicznych. Zajmuje się również prawem gospodarczym, negocjowaniem i obsługą umów, a także sądowym i pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Posiada także bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi i Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza klientom z sektorów energetyki, ropy i gazu, infrastruktury, taboru kolejowego, środowiska, medycyny i wymiaru sprawiedliwości. Jej doświadczenie obejmuje również obsługę prawną projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w zakresie wykorzystania środków i rozwiązywaniem sporów z podmiotami udzielającymi pomocy publicznej.
Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.