Prawne Aspekty Gospodarowania i Obrotu Nieruchomościami

Start date:
27.08.2021
End date:
27.08.2021

Description

Ustawa o gospodarce nieruchomościami to kluczowy akt prawny dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Znajomość i zrozumienie systematyki i zasad tej ustawy pozwala ocenić potencjał nieruchomości, prawidłowo ustrukturyzować transakcję i proces budowlany, znaleźć właściwe podejście wobec oczekiwań i działań władz publicznych już na etapie poprzedzającym ewentualne badanie due diligence. Brak tej wiedzy stwarza istotne ryzyko nieprawidłowej interpretacji innych istotnych regulacji rynku nieruchomości (np. zagospodarowanie przestrzenne, specustawy, obrót ziemią rolną i leśną). 
Mając na uwadze znaczenie tej ustawy nie dziwi, że jest ona regularnie przedmiotem dyskusji i zmian. 

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom w praktycznej formie wiedzy, która przełoży się  bezpośrednio na koszty zarządzania projektami nieruchomościowymi, pozwoli zaoszczędzić czas i przyśpieszyć analizy i współpracę z innymi uczestnikami rynku i organami administracji. 

Na szkolenie zapraszamy:
- prawników
- specjalistów ds. nieruchomości
- osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem
- specjalistów ds. inwestycji
- przedstawicieli banków
- osoby zainteresowane tematyką szkolenia 

W ramach szkolenia przedstawimy m. in.:

  • najnowsze zmiany ustawy i ich praktyczne znaczenie i konsekwencje,
  • problematykę prawa pierwokupu w obrocie nieruchomościami, 
  • najistotniejsze problemy podziału geodezyjnego nieruchomości,
  • sposoby korzystania z nieruchomości i konsekwencje naruszenia tych postanowień,
  • opłatach adiacenckich,
  • zmianach i ryzyku wynikającym z ustawy deweloperskiej 2021.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała