Prawne Aspekty Gospodarowania i Obrotu Nieruchomościami

Data rozpoczęcia:
27.08.2021
Data zakończenia:
27.08.2021

549 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT