SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA II edycja

Start date:
17.09.2021
End date:
19.11.2021

5 100 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Organizator

Patronat medialny