SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA II edycja

Start date:
17.09.2021
End date:
19.11.2021

Organizator

Patronat medialny