Wycieki informacji poufnych – co zrobić, aby tajemnice firmy nie zostały ujawnione?

Start date:
15.12.2021
End date:
15.12.2021

Description

Coraz częściej można spotkać się z informacjami o kradzieży informacji dotyczących działalności firmy. Przedsiębiorcy, skupiając się na swojej podstawowej działalności, zapominają czasem właściwie zadbać o bezpieczeństwo swoich wartości niematerialnych takich jak np. bazy danych – klientów, kontrahentów, personelu, zobowiązań  itp.; wypracowane procedury, technologie, pomysły; wzór przemysłowy, prawo autorskie, znak towarowy, patenty, wynalazki… Działając w dobrej wierze i zaufaniu do innych, mogą dotkliwie przekonać się, jak wartościowe potrafią być tego typu informacje i jak bardzo warto (było) je chronić przed wyciekiem.

Nieuczciwi przedsiębiorcy wybierają drogę na skróty i próbują nieuczciwie przejmować pracowników lub w inny sposób wykradać bezcenne know-how i inne tajemnice firm. Sukces biznesowy ma zostać osiągnięty szybko i bez ponoszenia większych nakładów finansowych. 

Podstawowym źródłem tajemnic każdej firmy są jej pracownicy. Każdego dnia mogą oni stać się świadomym lub nieświadomym źródłem wycieku poufnych informacji do konkurencji. 

Podczas szkolenia adw. Bartosz Tomanek oraz adw. Bartosz Wszeborowski, w sposób praktyczny i przystępny podzielą się wiedzą i doświadczeniem o tym, w jaki sposób można uchronić się przed ujawnieniem konkurentom naszych sekretów.

Dodatkowo swoją praktyką podzieli się ekspert i konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa i compliance, który posiada doświadczenie w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej.

W ramach wydarzenia omówione zostaną kwestie dotyczące m.in.:
•    obowiązków pracowników (obecnych i byłych) w zakresie przestrzegania poufności;
•    tajemnicy przedsiębiorstwa – czym jest, jak chronić i co zrobić, gdy zostanie ujawniona;
•    zakazu konkurencji – co zrobić, aby był on skuteczny i egzekwowalny?
•    treści najważniejszych klauzul w umowach o zachowaniu poufności czy o zakazie konkurencji;
•    gdzie jest granica legalnego pozyskiwania informacji o konkurentach (biały wywiad) oraz jak chronić się przed działaniami wywiadowczymi naszych konkurentów;
•    praktycznych aspektów wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Podstawowym celem szkolenia jest ukazanie skutecznych narzędzi prawnych służących utrzymaniu informacji poufnych w tajemnicy. Dodatkowo, nacisk kładziony będzie na podniesienie świadomości w zakresie tego kto i jak może pozyskać tajemnice naszej firmy w nieuczciwy sposób.

Szczególnie wartościowe informacje na szkoleniu znajdą:
•    Prawnicy in-house; 
•    Członkowie Zarządów oraz Rad Nadzorczych; 
•    Menedżerowie lub dyrektorzy zarządzający zespołami; 
•    Właściciele przedsiębiorstw; 
•    Przedstawiciele działów HR; 
•    Przedstawiciele działów Compliance; 
•    Przedstawiciele działów ds. bezpieczeństwa informacji; 
•    Menedżerowie zespołów R&D; 
•    Inne osoby zajmujące się ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zainteresowane tematem.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. 
Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska