Wycieki informacji poufnych – co zrobić, aby tajemnice firmy nie zostały ujawnione?

Start date:
15.12.2021
End date:
15.12.2021

750 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Organizator

Partner

Patronat medialny