Wycieki informacji poufnych – co zrobić, aby tajemnice firmy nie zostały ujawnione?

Start date:
15.12.2021
End date:
15.12.2021

Bartosz Tomanek

adwokat, starszy prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Zarządzający Zespołem PCS | Littler w Gdańsku. Kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa HR, tj. indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia opartego o umowy cywilnoprawne, a także w prawnopracowniczych aspektach transakcji M&A.
Bartosz doradza pracodawcom także z perspektywy compliance. Do jego specjalizacji należy wsparcie przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających, w tym w szczególności dotyczących mobbingu, dyskryminacji, molestowania czy nadużyć menedżerskich. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu wewnętrznych regulacji dotyczących whistleblowingu (ochrona sygnalistów) – Bartosz posiada certyfikat Approved Whistleblowing Compliance Officer.
Ponadto, posiada doświadczenie m.in. w zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków zatrudnienia z wyższą kadrą menedżerską, wdrażaniu splitowych struktur zatrudnienia, przygotowywaniu wewnętrznych regulaminów, polityk czy programów motywacyjnych, tworzeniu polityk wynagrodzeń dla spółek giełdowych, restrukturyzacji zatrudnienia, przejściach zakładów pracy, przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji oraz relacji ze związkami zawodowymi. Autor publikacji oraz szkoleń z zakresu prawa HR.

Bartosz Wszeborowski

adwokat, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Od ponad 4 lat doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy. Specjalizuje się w sporach sądowych, zbiorowym prawie pracy oraz w sprawach związanych z naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych i karnych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy.

Piotr Jabłoński

Ekspert i konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa i compliance w Verificators Sp. z o.o.

Wspiera klientów w zwalczaniu nadużyć wewnętrznych jak i tworzeniu procedur zabezpieczających firmy przed naruszeniem ich interesu prawnego. Do 2020 roku pełnił służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowisku Dyrektora Delegatury. Zdobywał tam doświadczenie w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej. Wcześniej realizował zadania służbowe w Policji, gdzie zajmował niejednorodne stanowiska w tym kierownicze, z których na uwagę zasługuje mi.in pełnienie funkcji Naczelnika Wywiadu Kryminalnego. Przez lata swojej służby wyróżniał się realizując skutecznie zadania z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej.